Kaj je takojšnji igralniški bonus?

Takojšnji igralniški bonus omogoča igranje igralniških iger za denar.

Z igranjem upravičenih igralniških iger ga lahko pretvoriš v denar. Morda boš moral zbrati določeno število odkupnih točk ali položiti zahtevano število stav.

Kako deluje takojšnji igralniški bonus?

Takojšnje igralniške bonuse lahko prejmeš ob nakazilu ali ponudbi za ponovno nakazilo oziroma kot nagrado za ponudbe in promocije. Dodelijo se za nekatere ali vse igralniške igre.

Če se tak bonus dodeli za nakazilo, bodo sredstva bonusa predstavljala odstotek paketa bonusa, tvoj denarni prispevek pa preostali paket bonusa.

Takojšnji bonusi

Prispevana denarna sredstva si lahko kadarkoli izplačaš. V primeru izplačila bodo preostala sredstva bonusa izgubljena.

Če takojšnji igralniški bonus prejmeš brez nakazila, sredstva bonusa znašajo 100 % paketa bonusa.

Kako deluje takojšnji bonus

Položene stave in dobitki/izgube, ki izhajajo iz paketa bonusa, bodo sestavljeni iz enakega razmerja kot paket bonusa. Igralec na primer prejme paket bonusa za 100-% ponudbo za nakazilo, ki je sestavljen iz sredstev bonusa v vrednosti 50 $ in prispevanega denarnega zneska v višini 50 $:

Takojšnji bonusi

Igralec uporabi takojšnji igralniški bonus za polog stave v višini 10 $. Od tega se 5 $ odtegne od sredstev bonusa, 5 $ pa od prispevanega zneska:

Kako deluje takojšnji bonus

Igralec, ki položi stavo, osvoji 10 $, zato se vrednost njegovega bonusa poveča za 5 $. Za enako vsoto se poveča tudi stanje prispevanega denarnega zneska.

Takojšnji bonusi

Stave, dobitki in izgube imajo enako razmerje med sredstvi bonusa in prispevanim zneskom kot paket bonusa. Če igralec na primer v sklopu 20-% ponudbe za ponovno nakazilo nakaže 100 $ in prejme paket bonusa, bo ta sestavljen iz denarnega prispevka v višini 100 $ in sredstev bonusa v višini 20 $.

Če tak igralec položi stavo v višini 12 $, bo denarni prispevek znašal 10 $, sredstva bonusa pa 2 $. V primeru neto dobitka v višini 30 $ se bo stanje denarnega prispevka povečalo za 25 $, stanje bonusa pa za 5 $.

Kako deluje takojšnji bonus

Kako se takojšnji igralniški bonus pretvori v denar

V večini primerov je treba s takojšnjim igralniškim bonusom igrati upravičene igre in zbrati določeno število odkupnih točk.

V različnih igrah lahko igralec prejme različno število točk. Več o številu točk, ki se lahko zberejo v igralniških igrah, najdeš na strani PokerStars Rewards.

Ko so izpolnjeni stavni pogoji, se stanje tvojega bonusa pretvori v denarna sredstva in doda tvojemu denarnemu stanju poleg stanju prispevanega zneska.

V primeru takojšnjih igralniških bonusov brez prispevanega denarnega deleža (100-% sredstva bonusa) se stanje polnega bonusa pretvori v denar in doda tvojemu stanju denarnih sredstev, ko so izpolnjene stavne zahteve.

Kako se lahko uporabi takojšnji igralniški bonus

Število odkupnih točk, potrebnih za pretvorbo takojšnjega igralniškega bonusa v denar, bo prikazano pri mizah upravičenih igralniških iger, ko ti bo bonus ponujen. Ta podatek si lahko ogledaš na spletnem mestu, v namiznem programu ali mobilni aplikaciji v meniju "Moje nagrade".

Kako deluje takojšnji bonus

Tukaj so na voljo dodatne informacije, kot so stanje prispevanih denarnih sredstev, upravičene igre in datumi prenehanja veljavnosti.

Upravljaš lahko tudi vrstni red uporabe takojšnjih igralniških bonusov, če jih imaš več – uporabiš lahko le en takojšnji igralniški bonus. Ob sprostitvi, zamrznitvi ali predaji oziroma izgubi prvega bonusa bo drugi takojšnji igralniški bonus samodejno na voljo.

Zamrznitev ali predaja takojšnjega igralniškega bonusa

V meniju "Moje nagrade" lahko bonus predaš ali zamrzneš.

Če ga zamrzneš, bo odstranjen z razpoložljivega stanja v upravičenih igrah in nadaljnje stave ne bodo upoštevane pri zbiranju odkupnih točk. Zamrznjeni bonus lahko pred prenehanjem veljavnosti kadarkoli ponovno uporabiš.

Ob predaji paketa bonusa bo stanje tvojih prispevanih denarnih sredstev takoj na voljo, sredstva bonusa pa izgubljena. Če je bonus sestavljen iz 100 % sredstev bonusa brez prispevanih denarnih sredstev, bo bonus odstranjen s tvojega računa.

Kako se preveri stanje v igri z aktivnim takojšnjim igralniškim bonusom

Če je takojšnji igralniški bonus na voljo za uporabo v igri, bo na razpoložljivem stanju v igri prikazan seštevek tvojega denarnega stanja in prednostnega takojšnjega igralniškega bonusa.

Ko položiš stavo, bo najprej uporabljen del trenutno razpoložljivega stanja takojšnjega igralniškega bonusa in šele zatem del denarnega stanja.

Če je stanje takojšnjega igralniškega bonusa nižje od želenega zneska stave, bo preostali znesek, potreben za polog stave, združen z drugim razpoložljivim denarnim stanjem.

Če imaš kakšno vprašanje o takojšnjem igralniškem bonusu, obišči center za pomoč.