Takojšnji igralniški bonus

Takojšnji igralniški bonusi so posebna sredstva, ki jih lahko uporabiš v denarnih igralniških igrah. Bonuse lahko pretvoriš v denar z igranjem upravičenih igralniških iger. V njih lahko služiš odkupne točke ali pa položiš zahtevano število igralniških stav, odvisno od pogojev bonusa.

Kako deluje takojšnji igralniški bonus

Podeljeni takojšnji igralniški bonus je namenjen uporabi v določenih upravičenih igralniških igrah, v katerih se lahko pretvori v denar. Ko prejmeš ali sprejmeš takojšnji igralniški bonus, boš imel na voljo določen čas, da ga uporabiš in izpolniš zahteve, preden preneha veljati.

Kako pretvoriti takojšnji igralniški bonus v denar

Če želiš takojšnji igralniški bonus pretvoriti v denar, moraš zaslužiti zahtevano število odkupnih točk. Te zaslužiš z igranjem upravičenih iger, pri čemer je v različnih igrah podeljeno različno število odkupnih točk. Klikni tukaj za več informacij o služenju odkupnih točk v posamezni igralniški igri.

Kako upravljati takojšnji igralniški bonus

Število odkupnih točk, potrebnih za pretvorbo takojšnjega igralniškega bonusa v denar, bo prikazano pri mizah upravičenih igralniških iger, ko ti bo bonus ponujen. Ta podatek si lahko ogledaš na spletnem mestu, v namiznem programu ali mobilni aplikaciji v meniju "Moj Stars".

Tam boš našel tudi dodatne podrobnosti, kot so upravičene igre, datumi prenehanja veljavnosti in možnost, da bonus "predaš" (se mu odrečeš) ali ga zamrzneš. Če ga zamrzneš, bo odstranjen z razpoložljivega stanja v upravičenih igrah in nadaljnje stave ne bodo upoštevane pri zbiranju odkupnih točk. Zamrznjeni bonus lahko pred prenehanjem veljavnosti kadarkoli ponovno uporabiš.

Kako uporabiti več takojšnjih igralniških bonusov

V upravičeni igri lahko naenkrat uporabiš samo en takojšnji igralniški bonus. Če imaš na voljo več bonusov za določeno igro, bo vsak od njih dodan k razpoložljivemu stanju, takoj ko boš bonus sprostil z zasluženim zahtevanim številom odkupnih točk, se mu odrekel, zamrznil ali ga v celoti uporabil. V meniju "Moj Stars" lahko določiš vrstni red razpoložljivosti posameznega bonusa, kot je opisano zgoraj.

Kako preveriti stanje v igri z aktivnim takojšnjim igralniškim bonusom

Če je takojšnji igralniški bonus na voljo za uporabo v igri, bo na razpoložljivem stanju v igri prikazan seštevek tvojega denarnega stanja in prednostnega takojšnjega igralniškega bonusa. Ko položiš stavo, bo najprej uporabljen del trenutno razpoložljivega stanja takojšnjega igralniškega bonusa in šele zatem del denarnega stanja.

Po zaključku posameznega stavnega kroga se bo stanje takojšnjega igralniškega bonusa v uporabi povečalo ali zmanjšalo, odvisno od rezultata stave. Če je stanje takojšnjega igralniškega bonusa nižje od želenega zneska stave, bo preostali znesek, potreben za polog stave, združen z drugim razpoložljivim denarnim stanjem.

Ko zbereš zahtevano število odkupnih točk za sprostitev bonusa, bo preostalo stanje pretvorjeno v denar in dodano tvojemu denarnemu stanju.

Stopnja, po kateri služiš odkupne točke, je odvisna od izbrane igralniške igre. To pomeni, da se lahko celotno število igralniških stav, potrebnih za sprostitev bonusa, poveča ali zmanjša. Klikni tukaj za celotno obrazložitev, kako lahko zaslužiš odkupne točke glede na vrsto igre. V primeru 65- ali več odstotnega pokritja mize rulete s stavami in pri podobnih strategijah varnega polaganja stav ne bodo zaslužene odkupne točke.

Nakup takojšnjega igralniškega bonusa z denarjem

Nekatere promocije omogočajo nakup takojšnjega igralniškega bonusa z denarjem. Ti so običajno poimenovani odstotni bonusi (npr. "100-% bonus"). V taki promociji bodo denarna sredstva, s katerimi kupiš bonus, pretvorjena v takojšnji igralniški bonus višje vrednosti in s tem povečana sredstva, ki jih imaš na razpolago za igranje upravičenih denarnih iger. Kot pri običajnih takojšnjih igralniških bonusih boš moral tudi v tem primeru zaslužiti zahtevano število odkupnih točk, da takojšnji igralniški bonus pretvoriš nazaj v denarna sredstva. Razlika je le ta, da se lahko pri takojšnjih igralniških bonusih, kupljenih z denarjem, del sredstev ("predana vrednost") povrne na tvoj račun v obliki denarja, če se bonusu odrečeš, preden izpolniš zahteve (z izbiro možnosti "predaja"). Predana vrednost je izračunana kot prvotni znesek nakupa bonusa, od katerega se odštejejo morebitne izgube iz prvotno izdanega zneska takojšnjega igralniškega bonusa. Najvišja predana vrednost bonusa je prvotni znesek nakupa.

Primer 1:
Kupiš 50-% takojšnji igralniški bonus za 10 $. Tvoj račun bomo bremenili za 10 $ in prejel boš igralniški bonus v vrednosti 15 $. Ko je trenutna vrednost takojšnjega igralniškega bonusa še vedno 15 $ ali višja, se odločiš za predajo. Bonus bo preklican in povrnjena ti bodo denarna sredstva v višini 10 $:
Znesek nakupa (odštet od stanja denarnih sredstev): 10 $
Izdani takojšnji igralniški bonus: 15 $
Trenutno stanje takojšnjega igralniškega bonusa: 15 $
Predana vrednost: 10 $ (znesek nakupa 10 $ – izguba 0 $ = predana vrednost 10 $)

Če se stanje tvojega bonusa zmanjša pod prvotno izdani znesek, bodo od denarne vrednosti bonusa najprej odštete izgube (predana vrednost bo zmanjšana). Vzemimo za primer nakazilo v višini 10 $, za katerega prejmeš bonus v vrednosti 15 $. Če izgubiš 5 $, se bo predana vrednost zmanjšala na 5 $.

2. primer:
Kupiš 50-% takojšnji igralniški bonus za 10 $. Prejmeš takojšnji igralniški bonus v vrednosti 50 $. Ko se trenutna vrednost takojšnjega igralniškega bonusa zmanjša za 3 $ na 12 $, se odločiš za predajo. Bonus bo preklican in povrnjena ti bodo denarna sredstva v višini 7 $:
Znesek nakupa (odštet od stanja denarnih sredstev): 10 $
Izdani takojšnji igralniški bonus: 15 $
Trenutno stanje takojšnjega igralniškega bonusa: 12 $
Predana vrednost: 7 $ (znesek nakupa 10 $ – izguba 3 $ = predana vrednost 7 $)

3. primer:
Kupiš 50-% takojšnji igralniški bonus za 10 $. Prejmeš takojšnji igralniški bonus v vrednosti 50 $. Ko se je trenutna vrednost takojšnjega igralniškega bonusa poveča za 12 $ na 27 $, se odločiš za predajo. Bonus bo preklican in povrnjena ti bodo denarna sredstva v višini 10 $:
Znesek nakupa (odštet od stanja denarnih sredstev): 10 $
Izdani takojšnji igralniški bonus: 15 $
Trenutno stanje takojšnjega igralniškega bonusa: 27 $
Predana vrednost: 10 $ (znesek nakupa 10 $ – izguba 0 $ = predana vrednost 10 $)

Če imaš kakšno vprašanje o takojšnjem igralniškem bonusu, obišči center za pomoč ali piši podpori uporabnikom.

Prenesi aplikacijo

Prenesi aplikacijo

Igraj igralniške igre na poti z aplikacijo, ki je na voljo za naprave iOS in Android.

Takojšen igralniški bonus

Igralniške igre - Pogosta vprašanja

Obišči stran Takojšen igralniški bonus za več informacij o tem, kako deluje bonus in kako ga lahko uporabiš.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi prvo denarno nakazilo in igraj. Nakazila so varna in hitra.