Stars Rewards - Rabatter och belöningar (“Villkor för rabatter och belöningar”)

Ditt deltagande i programmet Stars Rewards (“Stars Rewards”), som tillhandahålls av The Stars Group, utgör ditt fullständiga godkännande av dessa regler och villkor.

 1. Deltagande i Stars Rewards lyder under de Villkor för rabatter och belöningar som anges nedan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller lägga till i dessa Villkor för rabatter och belöningar, och ditt fortsatta deltagande betyder att du godkänner och är bunden av dessa Villkor för rabatter och belöningar. Du uppmuntras att granska dessa villkor för rabatter och belöningar samt andra Stars Rewards-sidor regelbundet för att se om vi har gjort ändringar.

 2. Medlemskap i Stars Rewards är gratis och tillgängligt för individer i länder där sådant medlemskap är tillåtet. Deltagande kan i vissa länder vara förbjudet enligt lokal lag.

 3. För information om hur du deltar, se sidan Stars Rewards - Vanliga frågor.

 4. Spelare kan inte tjäna Reward Points eller belöningar förrän de har anmält sig för att delta i Stars Rewards via knappen ’Start’ som finns i programvarans huvudlobby eller under menyn ’Mitt Stars’.

 5. Stars Rewards erbjuder våra lojala kunder kontantrabatter och chansen att vinna ytterligare belöningar för sitt tidigare spel med riktiga pengar. Notera att ditt medlemskap i Stars Rewards kan upphävas om det missbrukas på något sätt. Beslut om uppsagt medlemskap fattas enligt The Stars Groups godtycke och kan inte överklagas eller granskas.

 6. Rabatter och belöningar (samt de Reward Points som insamlats via programmet) får inte överföras, säljas eller bytas på något sätt. Rabatter, belöningar och Reward Points kan endast fås genom spel för riktiga pengar – när ett Reward Point-mål nås kommer ett slumpmässigt pris att delas ut i utbyte mot dessa poäng, såsom beskrivs i Stars Rewards - Vanliga frågor. Belöningar kan vara pengar, spelkrediter eller StarsCoin (en virtuell valuta som endast kan bytas mot vissa produkter i Rewards Store).

 7. Vissa belöningar som vinns via Stars Rewards kan ha omsättningskrav.

 8. Genom att delta i Stars Rewards godkänner du att vi kan använda oss av ditt användarnamn om du skulle vinna ett betydande pris. Om du vinner ett pris värt mer än $9 999 kommer vi dock att be om skriftligt tillstånd i förväg innan vi använder oss av ditt namn eller din bild i marknadsföring. Vi kommer även att be om tillstånd om vi vill att spelare blir intervjuade (utan kompensation) av utvald media efter sin vinst.

 9. Missbruk av Stars Rewards (oavsett om det är collusion, fusk, bedrägeri eller andra oegentligheter) eller brott mot dessa Villkor för rabatter och belöningar kan resultera i att ditt medlemskap avslutas och att dina belöningar, Reward Points och StarsCoin konfiskeras.

 10. Spelaktivitet som bedrivs bedrägligt eller i försök att få belöningar utan spel för riktiga pengar kommer att resultera i att relaterade belöningar går förlorade eller konfiskeras. Våra användarvillkor gäller även för Stars Rewards.

 11. Vi förbehåller oss rätten att konfiskera eventuella belöningar från Stars Rewards om vi bedömer att en spelare har fått belöningen som ett resultat av uppenbara fel, bedrägeri, tekniska fel eller andra oförutsedda händelser.

 12. Medlemskap och belöningar i Stars Rewards erbjuds enligt vårt godtycke och vi förbehåller oss rätten att avsluta och/eller ändra i Stars Rewards (och dess förmåner) när som helst.

 13. Beslut fattade av personal och ledning i ärenden som rör Stars Rewards kommer att vara slutgiltiga och kan inte granskas eller överklagas.

Senast uppdaterad den 27 februari 2018.

Om du har några frågor, kontakta kundtjänst.

Kassa

Cashier

Redo att spela om riktiga pengar? Gör en insättning på ditt Stars-konto snabbt och enkelt med en mängd olika alternativ, både på dator och mobil.

Rewards Store

Rewards Store

Använd StarsCoin för att köpa exklusiva produkter i Rewards Store.

Notera:

Spelare i Österrike kan bara vinna pengar, StarsCoin och Reward Points i kistorna.