Stars Rewards - Rabatter och belöningar (“Villkor för rabatter och belöningar”)

Ditt deltagande i programmet Stars Rewards ska utgöra ditt fullständiga godkännande av dessa regler och villkor.

 1. Medlemskap och förmåner i Stars Rewards tillhandahålls enligt vårt godtycke.

 2. Vi förbehåller oss rätten att avsluta medlemskap och förmåner i Stars Rewards när som helst efter eget godtycke.

 3. Deltagande i Stars Rewards lyder under programmets regler, villkor och bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort i dessa Villkor för rabatter och belöningar, och ditt deltagande ska alltid vara bundet av dessa Villkor för rabatter och belöningar. Du uppmuntras att granska dessa villkor för rabatter och belöningar samt andra Stars Rewards-sidor regelbundet för att se om vi har gjort ändringar.

 4. Vi äger ensamrätt att tolka, ändra och tillämpa dessa Villkor för rabatter och belöningar.

 5. Medlemskap i Stars Rewards är gratis och tillgängligt för individer i länder där sådant medlemskap är tillåtet. Deltagande kan i vissa länder vara förbjudet enligt lokal lag.

 6. Spelare kan inte tjäna Reward Points eller belöningar förrän de har anmält sig för att delta i Stars Rewards via knappen ’Start’.

 7. Endast individer kan bli medlemmar i Stars Rewards.

 8. Medlemskap erbjuds enligt vårt godtycke. Vi får neka medlemskap till vilken ansökande som helst. Beslut om nekat medlemskap kan inte överklagas eller granskas.

 9. Reward Points får inte överföras, säljas eller bytas på något sätt.

 10. Belöningar får inte överföras, säljas eller bytas på något sätt. Belöningar kan endast tjänas in genom spel för riktiga pengar.

 11. Vissa belöningar i kistorna i Stars Rewards kan ha omsättningskrav.

 12. Spelare som får en belöning värd mer än $9 999 ger oss rätten att använda deras namn och avbild i marknadsföringssyfte utan vidare kompensation. Spelare som får en belöning värd mer än $75 000 samtycker till en intervju med PokerStars samt en intervju med media som PokerStars väljer ut.

 13. Missbruk av Stars Rewards eller brott mot dessa villkor för rabatter och belöningar kan resultera i att ditt medlemskap avslutas och att dina belöningar, Reward Points och StarsCoin konfiskeras. Spelaktivitet som bedrivs bedrägligt eller i försök att få belöningar utan spel för riktiga pengar kommer att resultera i att relaterade belöningar förverkas. Våra användarvillkor gäller även för Stars Rewards.

 14. Beslut fattade av personal och ledning i ärenden som rör Stars Rewards kommer att vara slutgiltiga.

Om du har några frågor, kontakta kundtjänst.

Kassa

Cashier

Redo att spela om riktiga pengar? Gör en insättning på ditt Stars-konto snabbt och enkelt med en mängd olika alternativ, både på dator och mobil.

Rewards Store

Rewards Store

Använd StarsCoin för att köpa exklusiva produkter i Rewards Store.

Notera:

Spelare i Österrike kan bara vinna pengar, StarsCoin och Reward Points i kistorna.