Sekretesspolicy för PokerStars, PokerStars Casino, BetStars och Full Tilt

Din integritet är väldigt viktig för PokerStars, PokerStars Casino, BetStars och Full Tilt, som alla är varumärken som ägs och kontrolleras av en grupp företag som kallas "Rational Group", ägaren till webbplatserna som finns på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu och www.fulltilt.eu (“Webbplatserna”).

Där så används och är tillämpligt, ska termen “Grupp” betyda Rational Gaming Europe Limited tillsammans med dess dotterbolag och alla holdingbolag till Rational Gaming Europe Limited samt dotterbolag till sådana holdingbolag och alla bolag som associeras med bolagsgruppen Rational Group (häri kollektivt benämnt "Rational Gaming”, “Gruppen”, “vi” eller “oss”).

Vi skyddar sekretessen i insamlade personuppgifter med hjälp av bästa möjliga mjuk- och hårdvara, teknik, metoder och processer, för att du ska kunna nyttja tjänsterna på Webbplatserna i vetskap om att din integritet är skyddad. Vi följer villkoren i Data Protection Act 2001 under Maltas lagar i behandlingen av dina personuppgifter. Hänvisningar till definierade termer i denna Sekretesspolicy finns, om de inte finns med här, fastställda i vårt Licensavtal för slutanvändare.

1. Godkännande av sekretesspolicy

 1. Genom att använda Tjänsten godkänner du (“Användaren” eller “du”) villkoren i denna Sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Sekretesspolicy och ändringar träder i kraft omedelbart efter att sådan ändring har meddelats på Webbplatserna. Ditt fortsatta användande av Tjänsten utgör ditt godkännande av denna Sekretesspolicy och alla ändringar av denna. Vårt Licensavtal för slutanvändare äger företräde vid diskrepans i denna Sekretesspolicy. Såvida inte annat anges häri, ska termer med begynnande versal ha samma betydelse här som i vårt Licensavtal för slutanvändare. Syftet med denna Sekretesspolicy är att informera dig om hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter samt upplysa dig om dina rättigheter i relation till dessa uppgifter.

2. Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte

 1. Som en del i processen för att öppna ett Stars-konto på Webbplatserna och för att vi ska kunna tillhandahålla dig med våra Tjänster, ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter, bl.a. namn, födelsedatum, postadress, telefonnummer, e-postadress och lösenord samt intyga att du är minst 18 år eller äldre om så krävs i jurisdiktioner med högre åldersgräns för att använda Tjänsten. I enlighet med våra regleringskrav och för att tillgå och använda vår programvara och/eller Tjänsten via våra Webbplatser, godkänner du att vi (eller tredje part å våra vägnar): (i) använder data om din geografiska plats från din dator eller enhet (som definieras i Paragraf 9 nedan) (vilken kan inkludera bl.a. IP-adress, Wi-Fi-anslutning och data från cookies); och (ii) sköter insamling, lagring, behandling, återställande och överlämning av dina personuppgifter (vilket inkluderar bl.a. din geografiska plats) och/eller annan data eller information som kan utvinnas ur din dator/enhet, för att göra tjänsten/programvaran tillgänglig för dig och för att uppfylla syftet med denna Sekretesspolicy. Du får inte använda vår programvara och/eller våra Tjänster om du inte vill lyda under detta villkor, eller om du inte ger ditt medgivande enligt ovan. Vi kan även använda alla dina personuppgifter eller delar av dem för att verifiera information från tredje part, bl.a. finansinstitut och tjänster för identifikationsverifiering och kreditupplysning, i syfte att tillhandahålla dig med våra Tjänster. När du använder Tjänsten lagrar vi även vissa personuppgifter, bl.a. information om din aktivitet på Webbplatserna och information som finns på eller härleds från din Enhet eller det system som du använder, för att förbättra de Tjänster vi tillhandahåller samt för att säkerställa att du inte använder förbjuden tredje parts programvara eller verktyg. Vi, våra affiliates och tredje parter som tillhandahåller tjänster å våra vägnar, använder dina personuppgifter i följande syften:  

  • för att bekräfta transaktioner;
  • för att tillhandahålla dig med Tjänsterna;
  • identifiering, verifiering och personupplysning;
  • statistisk analys och undersökning;
  • forskning och utveckling;
  • marknadsföring, marknadsanalys och kundprofilering;
  • dataanalys;
  • för att följa licens- och regleringskrav;
  • för att analysera kredit- och bedrägeririsker;
  • för att minska säkerhetsrisker; och
  • för att bekräfta din geografiska plats.

  Vi kan avslöja dina personuppgifter:

  • om så krävs enligt lag eller reglerande myndighet;
  • om vi i god tro anser det nödvändigt:
   • för att lyda lag eller juridisk process;
   • för att skydda våra rättigheter eller tillgångar;
   • för att lyda reglerande instans eller licensinstans eller -myndighet;
   • för att möjliggöra för tredje parter som tillhandahåller oss med tjänster att reglera eller betala spel som Användare har deltagit i;
   • för att möjliggöra för betalnings- eller inkassoföretag som används av oss att hantera betalningar och fordringar gentemot Användare;
   • för att hjälpa tredje part som tillhandahåller tjänster till eller för oss;
   • för att hjälpa tredje part som köper upp oss eller vår verksamhet eller del av oss eller vår verksamhet;
   • för att hjälpa kreditupplysningsföretag såsom beskrivs i nedan i denna Paragraf 2;
  • med ditt medgivande;
  • vid återuppbyggnad efter katastrof; eller
  • såsom anges i Paragraferna 5 och 6 nedan.

  Vi skickar ibland ut information om framtida event, nyhetsinformation om olika produkter, reklamlänkar och annan reklamrelaterad kommunikation angående tjänsterna som vi tillhandahåller (inkluderat allmänna tjänster från kundtjänst). Om du inte längre vill få kampanjerbjudanden, kan du välja bort dem genom att följa de instruktioner som inkluderas när du får ett sådant meddelande.

  Om du inte kan ersätta oss för återdebiteringar eller nekade eller returnerade insättningar som du har gjort, kan vi i enlighet med gällande lagar lämna ut dina kontouppgifter och historik till kreditupplysningsföretag eller liknande i den jurisdiktion där du befinner dig ("CRA"). Notera att CRA kan dokumentera den skuld som påförts dig och andra personuppgifter, samt dela denna information med andra organisationer. Sådan dokumentation finns kvar hos CRA i sex år eller så länge som är tillämpligt från fordringsdatum. Informationen används av CRA för att förhindra brott, bedrägeri eller pengatvätt, för att verifiera din identitet om du, din partner eller andra medlemmar av ditt hushåll, kollegor eller affärskontakter ansöker om andra kredittjänster i ditt namn eller med dina personuppgifter, för att övervaka dina kontoaktiviteter, besluta om kreditrelaterade eller andra tjänster, spåra dina aktiviteter och driva in skulder, samt för statistisk analys och systemtest.

  Dina personuppgifter kan behandlas av oss, våra affiliates, ombud och tredje parter som tillhandahåller oss med tjänster, i jurisdiktioner utanför European Economic Area. Om så sker följer vi villkoren i Data Protection Act 2001 under Maltas lagar vid förmedling av sådana personuppgifter.

  Vi använder inte ditt namn i material för publicitet utan ditt medgivande.

  Det namn du registrerar hos oss för att öppna ett Stars-konto måste vara ditt eget namn. Det är även viktigt att du anger giltiga och aktuella uppgifter för ditt Stars-konto, eftersom dessa kommer att användas vid verifiering av transaktioner och i ovan nämnda syften. Du ansvarar för att informera oss om alla relevanta ändringar i dina personuppgifter.

  Användare kan ändra sina kontouppgifter genom att välja det relevanta alternativet i den nedladdade programvaran.

3. Behandling av insättningar och uttag

 1. Under insättningsprocessen måste Användare uppge information för insättningsmetoden (t.ex. kreditkortsnummer och andra kreditkortsuppgifter). Denna information tillsammans med dina andra personuppgifter kan användas för att godkänna de finansiella transaktioner du gör med Rational Gaming. Du ansvarar för att informera oss om alla relevanta ändringar i dina personuppgifter och uppdatera ditt Stars-konto.

4. Sekretess

 1. Rational Gaming har vidtagit betydande åtgärder för att skydda identiteter, preferenser och annan information som har samlats in om Användare, och kommer inte medvetet att upplåta denna information till någon utanför Gruppen, annat än Användaren eller såsom anges i denna Sekretesspolicy. Vi har gjort stora investeringar i servrar, databaser, backup, brandväggar och krypteringsteknologi för att skydda den information som samlas in av oss. Tekniken ingår i en förstklassig säkerhetsarkitektur.

  Du bör också bidra till att skydda dina uppgifter. Dina Inloggningsuppgifter (som definieras i vårt Licensavtal för slutanvändare) är konfidentiella och du ansvarar för att alltid hålla dem hemliga och skydda dem så långt det är möjligt.

  Om du använder vår Home Games-tjänst, kommer ditt Stars ID även vara ditt användarnamn i din klubb, och detta kommer att vara synligt för klubbens manager och medlemmarna i Home Games-lobbyn, klubbens lobby och (om klubbens manager väljer att vara med i registret) offentliga register med klubbar. Därför kommer spelare som känner till dig via Home Games och/eller din klubb, även veta ditt Stars ID. Om du inte går med på detta, ska du inte använda Home Games.

5. Begränsningar i sekretessen

 1. Avslöjande enligt lag: Lag, regelverk och säkerhetsföreskrifter där vi verkar kan kräva att vi, under vissa omständigheter, måste lämna ut Användares personuppgifter och det kan hända att vi inte får informera dig om att så har gjorts. Vi kommer att sträva efter att begränsa spridning av sådana uppgifter till följande:

  1. när vi i god tro anser att vi är tvungna att göra det på grund av stämning, fullmakt eller annan juridisk process; eller
  2. när vi anser det nödvändigt att identifiera, kontakta eller juridiskt behandla personer eller enheter för att bevara och/eller utöva våra rättigheter; eller
  3. när så krävs för att förhindra riggning av matcher eller odds på vår sajt BetStars eller för att identifiera avvikande spelmönster som del av ett tidigt varningssystem, då vi kan vidarebefordra information om sådana spelmönster eller en misstänkt förövares uppgifter till idrottsorganisationer, reglerande myndigheter eller andra trejde parts organisationer som vi är medlem i och som hanterar undersökningar av sådana regelbrott.

  Vidare kan vi, och du godkänner detta, avslöja ditt Stars ID namn, ålder, adress, stad, region, postnummer, land, telefonnummer, e-post, geografisk plats samt information om tjänster som har använts vid insättningar och uttag, till våra tredje parts ombud eller myndigheter när vi, enväldigt, anser det nödvändigt i samband med utredning om bedrägeri, inkräktande på upphovsrätt, piratkopiering eller annan illegal aktivitet eller aktivitet som kan exponera oss juridiskt.

6. Vem tar del av dina uppgifter?

 1. Utöver juridiskt motiverat avslöjande såsom beskrivs i denna Sekretesspolicy, kan vi avslöja dina personuppgifter för våra anställda, våra ombud och tredje part som använder dina personuppgifter för att tillhandahålla oss med tjänster i relation till dig som Användare på någon av våra Webbplatser. Alla mottagare av dina personuppgifter ska vara bundna av tillämpbara dataskyddslagar för att hålla dina personuppgifter hemliga och skydda dem till minst samma grad som vi.

  De personuppgifter som samlas in från dig vid användning av Tjänsten i enlighet med denna Sekretesspolicy kan kombineras med annan information som samlas in från dig vid användning av andra tjänster som tillhandahålls av Gruppen, bl.a. de webbplatser som drivs under varumärkena "PokerStars", "PokerStars Casino", "BetStars" och "Full Tilt" samt alla produkter relaterade till dessa, inkluderat mobila och sociala nätverkstjänster. Denna kombinerade information behandlas och används i enlighet med denna Sekretesspolicy.

7. Direktreklam

 1. Vi kan komma att använda din e-postadress och ditt telefonnummer i syfte att förse dig med nyheter, kampanjer och andra erbjudanden från Gruppen. Vi kan även komma att dela din e-postadress och ditt telefonnummer med våra partners i syfte att förse dig med andra reklamerbjudanden. Med respekt för ditt privatliv, så har vi försett dig med en smidig möjlighet att stoppa reklamutskick via e-post och telefon, från oss och våra partners och affiliates. Du kan när som helst begära att sluta få sådana erbjudanden genom att skicka ett e-postmeddelande med ordet "Remove" i ämnesraden till Event. Om du begär att inte längre få sådana erbjudanden, tar vi bort dina uppgifter från våra distributionslistor samt framtida listor som vi kan komma att dela med våra partners. Du kan dock behöva säga upp prenumerationer separat med våra partners om dessa har fått dina uppgifter av oss innan du bad oss ta bort dina uppgifter från dessa listor.

8. Dina rättigheter i relation till dina uppgifter

 1. Du har rätt att begära ut den personliga information som vi har om dig (i enlighet med gällande lag). Detta kallas Subject Access Request (SAR) (begäran om tillgång till handlingar) och förutsatt att vi är övertygade om din identitet (vilket kan medföra att vi begär att du skickar in ID-handlingar och annan information) har vi fyrtio (40) dagar på oss att tillgodose denna begäran. Vi kan i vissa fall ta ut en liten avgift för administrering av din begäran, vars kostnad blir i enlighet med tillämplig lag. Vi strävar efter att hålla vår information om dig så korrekt som möjligt. Du kan när som helst kontakta oss för att granska, ändra eller få dina uppgifter ändrade eller rättade i enlighet med Data Protection Act 2001 under Maltas lagar och vi måste i sådant fall kräva bevis på din identitet. För att kontakta oss angående dina uppgifter, ber vi dig kontakta kundtjänst. Notera att om vi stänger ditt Stars-konto eller om du av någon anledning begär att få det stängt, kommer dina personuppgifter att finnas kvar under en period, i enlighet med tillämpliga regler mot pengatvätt eller andra licenskrav. 

9. Cookies

 1. Cookies är textsträngar med information som laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta (vardera en "Enhet") när du besöker våra Webbplatser. De skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen varje gång du besöker den, eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies.

  Cookies är väldigt användbara och kan nyttjas i många olika syften. De kan låta dig navigera mer effektivt mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och allmänt förbättra din användarupplevelse. Ibland används cookies för att se till att den reklam du ser online är relevant för dig och dina intressen.

  Vi använder cookies för att spåra länkar till våra webbplatser, komma ihåg dina preferenser, göra våra webbplatser mer responsiva, och generera anonym statistisk data, som vi använder för att förbättra din användarupplevelse på våra webbplatser. Vi använder även cookies för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, begränsa antalet gånger du ser en reklam, komma ihåg att du har besökt en webbplats, och tillhandahålla reklam som är mer relevant för dina intressen.

  Detaljerad information om cookies och hur vi använder dem hittar du i vår Policy för cookies, där du även ser hur du kan stänga av cookies eller kontrollera vilka cookies som placeras på din Enhet (se särskilt sektionen “Hur du gör inställningar för cookies”).

10. Vilka är vi?

 1. Vi är registrerade hos Commissioner of Data Protection under Data Protection Act i Maltas lagar.

  Rational Gaming Europe Ltd
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Malta

Sekretesspolicy senast reviderad: Januari 2017