Tokeny zabezpieczające konta Stars

Chroń swoje konto za pomocą tokena RSA ze sklepu Rewards!

PokerStars Casino to najbezpieczniejsze miejsce do gry online, chroniące konta i zapewniające uczciwość gier dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Jednak zawsze należy zachowywać czujność i na własną rękę dodatkowo zabezpieczyć konto przy użyciu tokena RSA ze sklepu Rewards.

Jego zastosowanie to najlepszy sposób zadbania o bezpieczeństwo gry online w PokerStars Casino. To poręczne urządzenie generuje dodatkowe hasło do logowania w programie. Jest ono wyświetlane na ekranie przez określoną liczbę sekund. Potem generowane jest nowe, a stare traci ważność. Zapewnia to dwuczynnikową weryfikację i maksymalizację bezpieczeństwa. Urządzenie można przypiąć do kluczy i mieć zawsze przy sobie.

Po aktywacji każdy token jest przypisany do jednego konta Stars i nie może być współużytkowany. Nie nadaje się też do stosowania w powiązaniu z innymi aplikacjami korzystającymi z zabezpieczenia tokenem RSA, tak jak obce tokeny nie mogą być używane do logowania się na Twoje konto Stars. Po aktywowaniu tokena na koncie będziesz proszony o podawanie kodu dostępu RSA przy każdym logowaniu.

Na kod bezpieczeństwa składają się dwa elementy:

 1. Twój czterocyfrowy PIN.
 2. Sześciocyfrowy kod wyświetlany na ekranie tokena.

Należy pamiętać, że PIN RSA to nie to samo, co PIN Stars.

Jak zamówić i aktywować token RSA

Proces ten przebiega trójstopniowo:

 1. Zamów token RSA w sklepie Rewards.
 2. Aktywuj urządzenie poprzez oprogramowanie (musisz odnotować w aplikacji fakt otrzymania tokena).
 3. Włącz funkcję logowania z tokenem.

Zamówienie tokena RSA

Po otrzymaniu tokena RSA należy go aktywować.

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Kliknij „Konto”, a potem wybierz „Ustawienia” i „Token RSA”.
 3. Kliknij opcję „Aktywuj token RSA” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Wprowadź numer seryjny swojego urządzenia w odpowiednie pole i kliknij „Dalej”. Numer ten znajdziesz na odwrocie. Składa się on z dziewięciu cyfr i zaczyna od 20...:
  Jest on wydrukowany na naklejce z kodem kreskowym i wygrawerowany na samym tokenie.
 5. Przeczytaj objaśnienia dotyczące kodu dostępu i kliknij „Dalej”.
 6. Utwórz czterocyfrowy kod PIN. Będzie on stanowił pierwszą część kodu dostępu. Wciśnij przycisk „Dalej”.
 7. Wprowadź kod dostępu składający się z utworzonego chwilę wcześniej czterocyfrowego kodu oraz sześciocyfrowego numeru wyświetlanego aktualnie w oknie Twojego tokena.
  Całkowita długość kodu dostępu to dziesięć cyfr:
  (PIN RSA) + (kod z tokena) = (kod dostępu RSA)
  (Twój sekretny kod PIN) + (liczby widoczne na wyświetlaczu tokena) = (kod dostępu RSA)
  (4 cyfry) + (6 cyfr) = (10 cyfr)
  1234 + 590616 = 1234590616
  Po wprowadzeniu kodu z urządzenia kliknij „Dalej”.
 8. Gratulacje! Twój token RSA jest już aktywny. Po odnotowaniu na serwerze faktu posiadania tokena należy skonfigurować ustawienia tak, aby program dopominał się o niego przy każdym logowaniu.

Włączenie funkcji logowania za pomocą tokena RSA

Po odnotowaniu na serwerze faktu otrzymania urządzenia należy skonfigurować ustawienia w taki sposób, by program domagał się użycia tokena podczas logowania.

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Kliknij „Konto”, a potem „Ustawienia” i „Token RSA”.
 3. Zaznacz pole „Aktywuj token RSA”.
 4. W oknie dialogowym wprowadź wymagane informacje. Uniemożliwia to zmianę zabezpieczeń konta bez Twojej zgody.
 5. Poczekaj na potwierdzenie w programie, że nowe ustawienia logowania zostały aktywowane. Otrzymasz też e-mail z potwierdzeniem zmiany ustawień.

Wyłączenie tokena RSA

Aby wyłączyć tę funkcję, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Zaloguj się
 2. Kliknij „Konto”.
 3. Wybierz „Ustawienia” i „Token RSA”.
 4. Wybierz opcję „Wyłącz token RSA”.

Każdy token ograniczony będzie terminem ważności licencji RSA, który wynosi 3 lata. Jego data ważności wygrawerowana jest na odwrocie urządzenia. Pod koniec tego okresu będziesz mógł zamówić nowy token w sklepie Rewards.

Jeśli masz jakieś pytania na temat zakupu czy używania tokenów, zajrzyj do centrum pomocy lub skontaktuj się z obsługą klienta.

Odpowiedzialna gra

Responsible Gaming

Angażujemy się w promocję odpowiedzialnej gry, gdyż chcemy zapewnić wszystkim wyłącznie pozytywne doświadczenia z gry.

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Dokonaj pierwszej wpłaty na swoje konto i zacznij grać. Transakcje są szybkie i bezpieczne.