Zapowiedź: Duża liczba zapytań (kliknij/stuknij, żeby poznać szczegóły)

Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

PayPal: instrukcje wypłaty

Żeby potwierdzić, czy ta metoda płatności jest dostępna w Twoim kraju, prosimy o zalogowanie się na konto Stars i przejście do „Kasjera”.

 

Opcja wypłaty środków tą metodą dostępna jest tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty PayPal.

Przed zleceniem wypłaty za pośrednictwem PayPal sprawdź, czy karta lub też konto bankowe połączone z tym kontem PayPal jest nadal aktualne oraz upewnij się, że Twój adres e-mail został zweryfikowany przez PayPal.

Należy również pamiętać, że zgodnie z naszymi zasadami wypłaty środków w pierwszej kolejności przekazujemy wypłaty na konta objęte automatycznym zwrotem środków, z których korzystałeś wcześniej przy wpłatach (w niżej wymienionej kolejności). Dopiero po spełnieniu tego wymogu środki mogą zostać zwrócone na konto PayPal. Wspomniana kolejność realizacji wypłat jest następująca:

  1. VISA z funkcją CFT
  2. NETELLER i Skrill

Żeby zlecić wypłatę na konto PayPal, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do „Kasjera” i wybierz zakładkę „Wypłata”. 
  2. Wprowadź kwotę, którą chcesz wypłacić, a następnie przejdź do kolejnej strony.
  3. Na kolejnym ekranie pojawi się powiadomienie z informacją, czy posiadasz jakiekolwiek automatyczne wypłaty w toku oraz wyświetlone zostaną dostępne metody płatności, z których możesz skorzystać w celu wypłacenia pozostałej części salda.
  4. Jeżeli nie masz żadnych automatycznych wypłat w toku, wybierz opcję PayPal.
  5. Zastosuj się do instrukcji wyświetlonych na ekranie, a potem potwierdź zlecenie.

W ciągu doby możesz zlecić do 3 wypłat na konto PayPal. Odliczanie 24 godzin rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia, a nie złożenia zlecenia.

Środki będą zawsze zwracane w tej samej walucie i na to samo konto, z którego dokonałeś swojej ostatniej wpłaty.

 

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy