Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Problemy techniczne z kasynem – czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i lobby (Mac)

Wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i lobby naszego programu czasem rozwiązuje problemy z dostępem do kasyna:

Zacznij od wyczyszczenia ustawień użytkownika aplikacji:

  1. Otwórz program „Finder“.
  2. Otwórz „Library” („Bibliotekę”) na jeden z trzech sposobów: wciskając klawisze „Shift” + „Command” + „G”; klikając na pasku menu „Go” („Idź”), a potem „Go to Folder” („Idź do katalogu”) lub ręcznie wyszukując następującą ścieżkę: ~/Library/
  3. Usuń katalog „PokerStars” z „Application Support” (jeśli korzystasz z programu Full Tilt, usuń „FullTilt”).
  4. Z katalogów „Preferences” („Preferencje”) i „Caches” („Pamięć podręczna”) skasuj pliki lub foldery rozpoczynające się od com.pokerstars (lub com.fulltilt).
  5. Opróżnij „Kosz”.

Potem otwórz przeglądarkę Safari i wykonaj następujące czynności:

  1. Wejdź w menu Safari obok ikony jabłka.
  2. Wybierz „Preferences” („Preferencje”), potem „Advanced” („Zaawansowane”) i zaznacz „Show Develop menu in menu bar” („Pokazuj menu Programowanie w pasku menu”).
  3. Wejdź w „Develop” („Programowanie”).
  4. Kliknij „Empty Caches” („Opróżnij pamięci podręczne”).

Pamięć podręczna jest teraz dostępna dla przeglądarki, z której korzysta nasze oprogramowanie.

Katalog pamięci podręcznej nazywa się XCW i znajduje się w: ~/Library/Caches. Żeby wyczyścić pamięć podręczną w naszym programie Mac CEF, po prostu przenieś katalog XCW do kosza.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy