Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

PIN Stars – instrukcje dotyczące wyłączania kodu

Zaloguj się na konto Stars, a następnie zastosuj się do poniższych instrukcji (w zależności od urządzenia, z którego korzystasz):

Program na komputer
  1. „Ustawienia”
  2. „Dane konta”
  3. „PIN Stars”
  4. „Wyłączenie PIN-u Stars”
  5. Potwierdź swoją tożsamość, podając informacje zabezpieczające.
  6. „OK”
Aplikacja mobilna

Stuknij „Menu” (Android) lub „Więcej” (iOS).

  1. „Ustawienia i narzędzia”
  2. „Ustawienia zabezpieczeń logowania”
  3. „PIN Stars”
  4. „Wyłącz”

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy