Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Korzystanie z opcji samowykluczenia – objaśnienie

Oferujemy naszym graczom możliwość wykluczenia się z gry na różne przedziały czasowe. Aby skorzystać z tej opcji, przejdź do głównego lobby i wybierz:

  1. „Narzędzia”
  2. „Odpowiedzialna gra”
  3. „Wyklucz mnie z gry” (komputer) lub „Więcej” → „Odpowiedzialna gra” (urządzenia przenośne).

Samowykluczenie nakładane jest na konto Stars oraz wszystkie nasze produkty, które wymagają logowania za pomocą pseudonimu Stars. Jeśli chcesz zablokować dostęp do określonej gry, wybierz odpowiednią zakładkę w sekcji wyznaczania limitów w menu „Odpowiedzialna gra” i zaznacz „Nie graj (blokada wszystkich gier)”.

Podczas samowykluczenia nie możesz grać na prawdziwe i wirtualne pieniądze, ani też dokonywać wpłat. Również opcja „Przelew do gracza” będzie w tym czasie niedostępna. Ponadto zostaniesz automatycznie wyrejestrowany ze wszystkich turniejów, które rozpoczną się w trakcie Twojego okresu samowykluczenia. 

Kiedy zlecisz i potwierdzisz samowykluczenie, nie możemy unieważnić ani zmienić Twojej decyzji, dlatego musisz poczekać aż okres samowykluczenia wygaśnie, aby ponownie wziąć udział w naszych grach.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy