Jak możemy Ci pomóc?

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Przeinstalowanie oprogramowania na komputerze z systemem Windows

Jeśli przeinstalowujesz program do tego samego katalogu, wszystkie spersonalizowane ustawienia powinny zostać zachowane.

Przed odinstalowaniem oprogramowania zalecamy jednak utworzenie kopii zapasowej pliku z ustawieniami (zapisanego jako „user.ini” lub „user”), który znajdziesz w folderze z ustawieniami naszego programu. Plik z notatkami jest dostępny, jeśli wcześniej dodawałeś oznaczenia i notatki o graczach, a znajdziesz go pod nazwą „notes.user.xml”, gdzie „user” to Twój pseudonim Stars. Jeżeli nie utworzyłeś żadnych notatek o graczach, wystarczy że zapiszesz kopię pliku z ustawieniami.

W tym celu:

 1. Najpierw spróbuj uruchomić nasze oprogramowanie i podejmij następujące kroki:
 2. Kliknij „Pomoc” (jeżeli opcja ta nie jest widoczna, wybierz najpierw „Więcej”).
 3. Następnie wybierz „Otwórz mój folder z ustawieniami”.
 4. Wyszukaj wymienione wyżej pliki (lub plik) i skopiuj je tymczasowo w bezpieczne miejsce.

Wyszukaj plik o nazwie „user” w naszym oprogramowaniu.

 

Jeśli nie możesz uruchomić naszego programu, należy ręcznie przejść do folderu z ustawieniami, aby zlokalizować wspomniane pliki (lub plik).

W systemach Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10

Szczegóły
 1. Wciśnij jednocześnie klawisze „Windows” + „R”.
 2. Wpisz lub skopiuj i wklej poniższą ścieżkę w wyświetlonym polu wyszukiwania, a następnie naciśnij „Enter”:
  %USERPROFILE%\AppData\Local

 3. Zlokalizuj i otwórz folder naszego programu.
 4. Wyszukaj pliki „user.ini” lub „user” oraz „notes.user.xml” (w odpowiednich przypadkach).
 5. Skopiuj tymczasowo plik(i) w bezpieczne miejsce (np. na pulpit).

Windows XP

Szczegóły
 1. Kliknij dwukrotnie „Mój komputer“ na pulpicie lub w menu „Start“.
 2. Kliknij dwukrotnie symbol dysku „C:”, żeby wyświetlić jego zawartość.
 3. Kliknij dwukrotnie folder „Pliki programowe” („Program Files”).
 4. Przewiń listę i kliknij dwukrotnie folder naszego programu.
 5. Wyszukaj pliki „user.ini” lub „user” oraz „notes.user.xml” (w odpowiednich przypadkach).
 6. Skopiuj tymczasowo plik(i) w bezpieczne miejsce (np. na pulpit).

Po utworzeniu kopii zapasowej odinstaluj nasze oprogramowanie.

Windows 10

Szczegóły
 1. Kliknij „Start”.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. Kliknij opcję „System”.
 4. Wybierz „Aplikacje i funkcje”.
 5. Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć nasze oprogramowanie, a następnie przewiń listę, wybierz nasz program i kliknij przycisk „Odinstaluj”.

Odinstalowanie programu w systemie Windows 10

 

Windows 8

Szczegóły
 1. Wejdź w „Ustawienia”.
 2. Wybierz „Panel sterowania”.
 3. Otwórz „Programy i funkcje”.
 4. Odinstaluj nasz program wraz ze wszystkimi komponentami.

Odinstalowanie programu w systemie Windows 8

Windows Vista lub Windows 7

Szczegóły
 1. Otwórz „Panel sterowania”.
 2. Wybierz „Programy i funkcje”.
 3. Kliknij „Odinstaluj”.
 4. Odinstaluj nasz program wraz ze wszystkimi komponentami.

Odinstalowanie programu w systemie Windows 7

 

Windows XP

Szczegóły
 1. Otwórz „Panel sterowania”.
 2. Kliknij „Dodaj lub usuń programy”.
 3. Odinstaluj nasz program wraz ze wszystkimi komponentami.

Odinstalowanie programu w systemie Windows XP

Kiedy już odinstalujesz nasze oprogramowanie, prosimy o zrestartowanie komputera. Po jego ponownym uruchomieniu pobierz i zainstaluj nową kopię programu z naszej strony internetowej.

Po przeinstalowaniu pamiętaj o przywróceniu zapisanego pliku (lub plików). W tym celu:

 1. Wejdź w menu „Pomoc”.
 2. Wybierz zakładkę „Otwórz mój folder z ustawieniami”.
 3. Naciśnij przycisk „Otwórz mój folder z ustawieniami”.
 4. Zamknij nasz program.
 5. Wklej zachowany wcześniej plik (lub pliki) do tego folderu (jeśli zostaniesz zapytany o nadpisanie plików, potwierdź swój wybór).

 

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy