Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Ustawianie i zmiana preferowanej waluty

Żeby wybrać lub zmienić preferowaną walutę, przejdź do „Kasjera” i wybierz „Zarządzaj walutami”.

Tam znajdziesz wszystkie dodane opcje oraz tę, która obecnie jest ustawiona jako preferowana.

Jeśli chcesz ją zmienić, przejdź do sekcji poświęconej preferowanej walucie i wybierz nową.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy