Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

RODO a konto Stars

Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) pozostanie bez wpływu na Twoje aktywne konto.

Kiedy postanowisz zrezygnować z naszych usług, po określonym czasie usuniemy Twoje dane z naszej bazy i utracimy do nich dostęp. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż to konieczne do celów, dla których zostały pozyskane (i zależnie od wszelkich nadrzędnych zobowiązań prawnych, pod które mogą podlegać nasze warunki licencyjne).

W obu tych przypadkach nie trzeba podejmować żadnych działań.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy