Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Informacje o RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to zbiór regulacji stworzonych z myślą o udoskonaleniu istniejących zabezpieczeń danych osobowych i prywatności obywateli EU. Rozporządzenie powstało w celu wzmocnienia i ujednolicenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej.

RODO definiuje dane osobowe jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.  Może to być cokolwiek: od nazwiska czy adresu zamieszkania po zdjęcie, adres e-mail, dane bankowe albo adres IP komputera.

Dane osobowe to informacje, których użycie w sposób samodzielny lub w połączeniu z innymi danymi umożliwia identyfikację konkretnej osoby.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy