Zapowiedź: Duża liczba zapytań (kliknij/stuknij, żeby poznać szczegóły)

Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

PayPal: ogólne informacje

Żeby potwierdzić, czy ta metoda płatności jest dostępna w Twoim kraju, prosimy o zalogowanie się na konto Stars i przejście do „Kasjera”.

 

PayPal to portfel elektroniczny umożliwiający bezpieczne dokonywanie płatności online z różnymi kontrahentami.

Gdy otworzysz darmowe konto PayPal, możesz za jego pomocą wpłacać środki na swoje konto Stars.

Nie jest wymagane zasilenie konta PayPal przed dokonaniem takiej wpłaty. Można po prostu powiązać z nim kartę VISA, Mastercard lub rachunek bankowy (nie we wszystkich krajach) i zlecić wpłatę w „Kasjerze”.

Pamiętaj jednak, że jeden klient może używać tylko jednego konta PayPal, a kraj na koncie Stars musi być zgodny z krajem zarejestrowanym na koncie PayPal.

Opcja wypłaty środków tą metodą dostępna jest tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty PayPal.

Za korzystanie z tej metody płatności nie pobieramy żadnych opłat, ale klienci są odpowiedzialni za uregulowanie ewentualnych opłat naliczonych przez PayPal.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy