Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

ecoPayz: odrzucone zlecenie wpłaty – rozwiązanie problemu

Istnieje kilka powodów, dla których wpłata zlecona za pomocą ecoPayz mogła zostać odrzucona:

  • Konto ecoPayz jest już połączone z innym kontem Stars:
    • Jeżeli posiadasz dwa konta Stars zarejestrowane na różnych licencjach i chcesz korzystać z tego samego konta ecoPayz na obu z nich, załóż drugie konto walutowe ecoPayz , zasil je, a następnie dokonaj wpłaty przy jego użyciu na drugim koncie Stars.
    • Jeśli konto ecoPayz było w przeszłości używane na nieaktywnym koncie Stars, prosimy o kontakt w tej sprawie, abyśmy mogli usunąć wspomniane konto.
  • Błędne informacje: sprawdź, czy wpisywane informacje są poprawne i spróbuj ponownie.
  • Nie założono jeszcze konta ecoPayz: potwierdź, czy Twoje konto zostało pomyślnie zarejestrowane i czy jest aktywne.
  • Niewystarczająca ilość środków na koncie ecoPayz: upewnij się, że posiadasz na koncie wystarczającą kwotę na pokrycie transakcji.
  • Nie sfinalizowano transakcji w wyznaczonym czasie: pamiętaj, aby zostawić okno przeglądarki internetowej otwarte, aż do momentu zakończenia transakcji.
  • Przejściowe problemy z połączeniem: spróbuj zlecić wpłatę ponownie za kilka godzin.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy