Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Prośba o udostępnienie danych osobowych

Właściciele mogą zażądać udostępnienia informacji na temat swoich kont.

Prośbę można wystosować za pomocą formularza kontaktowego.

Znajdziesz go w następujący sposób:

Strona internetowa
  1. „Pomoc”
  2. „Kontakt”
Program na komputer
  1. „Pomoc”
  2. „Kontakt z obsługą klienta”
Aplikacja mobilna

Stuknij w przycisk „Menu” (Android) lub „Więcej” (iOS), a następnie:

  1. „Ustawienia i narzędzia”
  2. „Obsługa klienta”
  3. „Kontakt z obsługą klienta”

Prosimy o dołączenie do prośby kopii Twojego dowodu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ administracji państwowej (np. dowodu osobistego lub paszportu), dzięki czemu będziemy w stanie zweryfikować Twoją tożsamość. Podjęcie tych działań służy ochronie prywatności oraz zapewnia, że nie naruszymy bezpieczeństwa danych osobowych poprzez ich nieuprawnione ujawnienie osobom trzecim.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy