Wyszukiwanie w pomocy

Wpisz w poniższe pole słowo kluczowe lub krótką frazę powiązaną z Twoim pytaniem, a nasz system wyszuka odnośne artykuły.

Wyszukaj

Skrzynie Stars Rewards – objaśnienie

Za każdy zapełniony pasek postępu otrzymuje się skrzynię. 

W skrzyniach przyznanych w ramach Stars Rewards znajdują się losowe nagrody powiązane z Twoimi działaniami w serwisie (czasem wyjątkowo atrakcyjne)! Oferujemy sześć typów skrzyń w różnych kolorach, o coraz wyższej wartości.

Im większa skrzynia, tym bardziej wartościowa. Te większe nie tylko zawierają średnio atrakcyjniejsze nagrody, ale też częściej trafiają się w nich specjalne, główne nagrody. 

Po zdobyciu skrzyni otrzymujesz nowy pasek postępu. 

Zebrane skrzynie można otworzyć przed, w trakcie lub po sesji, a nieotwarte tracą ważność po 3 miesiącach kalendarzowych. Przeterminowane skrzynie są bezwartościowe i nie można ich odzyskać. Nagrody są konfigurowane przez system w chwili otwarcia, a nie zdobycia skrzyni. 

Poszczególne rodzaje skrzyń są przypisywane na podstawie *ostatnich* zapełnionych pasków postępu.

  • Zapełnienie jednego dnia czterech pasków tego samego rodzaju zapewnia awans na wyższy poziom skrzyń. Czwarty pasek danego dnia kalendarzowego będzie niebieski, co oznacza, że jeśli zapełnisz go do końca dnia, przejdziesz na kolejny poziom.
  • Jeśli co najmniej dwa paski zapełniono tego samego dnia, bieżący poziom zostaje zachowany.
  • W przypadku zapełnienia trzech pasków w różne dni spada się na niższy poziom. 

Proces ten odnosi się do wszystkich typów skrzyń (tylko z 1. poziomu nie można spaść niżej, a z poziomu 6. nie da się awansować wyżej). 

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy