KAZINO AKCIJU VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie ir vispārīgie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi"), kas attiecas uz visiem piedāvājumiem, balvu akcijām un konkursiem (kopā – "Akcijas"), kuri tiek reklamēti vai ir pieejami interneta vietnē www.pokerstarscasino.eu ("Vietne") un/vai GLS programmā ("Programma"). Katru Akciju organizē TSG Interactive Gaming Europe Limited ("mēs"/"mūs"/"mūsu"/"mūsu uzņēmums"), Vietnes īpašnieks un operators. Izmantotais termins "Grupa" attiecīgajā kontekstā apzīmē TSG Interactive Gaming Europe Limited kopā ar tā meitas uzņēmumiem un jebkuru TSG Interactive Gaming Europe Limited holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitas uzņēmumu un jebkuru ar uzņēmumu grupu "The Stars Group" saistīto uzņēmumu.

Lai varētu piedalīties jebkurā no Akcijām, katrs dalībnieks ("Dalībnieks"/"Jūs") ar šo piekrīt ievērot: (i) šos Noteikumus; (ii) Galalietotāja licences līgumu, kas regulē Vietnes izmantošanu ("EULA"); (iii) turnīru noteikumus, kas regulē dalību ikvienā Vietnes turnīrā ("Turnīru noteikumi"); un (iv) jebkādus īpašos noteikumus un nosacījumus, kuri attiecas uz katru individuālo Akciju, kā tas var būt norādīts Vietnē ("Īpašie nosacījumi").

1. Tiesības piedalīties

1.1. Lai piedalītos jebkurā no Akcijām, Jums ir: (a) jādzīvo un jāspēlē no jurisdikcijas, kurā Jums ir likumīgi atļauts kā spēlēt Vietnē, tā arī piedalīties Akcijā; un (b) jābūt 18 (astoņpadsmit) gadu vecumā vai arī Jūsu dzīvesvietas valstī noteiktajā pilngadības vecumā (atkarībā no lielākā).

1.2. Lai varētu piedalīties Akcijā, ikvienam Akcijas Dalībniekam ir jābūt tai pašai personai, kuras vārds ir redzams mūsu Vietnē reģistrētajā Stars kontā ("Stars konts") (ja saskaņā ar Īpašajiem nosacījumiem ir nepieciešams Stars konts). Piedalīdamies Akcijā, Jūs apstiprināt mums to, ka Jūsu Stars kontā reģistrētais vārds, adrese un personas informācija ir pareiza un nav mainījusies. Ja pēc pieprasījuma Jūs mums nespēsiet uzrādīt derīgus Jūsu vārda, uzvārda vai citus personas informācijas pierādījumus, Jūs tiksiet automātiski izslēgts vai diskvalificēts no Akcijas un varat zaudēt jebkuras Jums piešķirtās priekšrocības, balvas vai naudu. 

1.3. Grupas darbinieki un darbinieku radinieki, kā arī personas, kuras ir saistītas ar Grupu, nedrīkst piedalīties nevienā Akcijā. Šim mērķim termins "radinieks" apzīmē sievu, vīru, partneri, vecākus, brālēnu, māsīcu, bērnu, brāli vai māsu (bet ne tikai), un apzīmējums "saistīts" tostarp attiecas uz personu vai personām (bet ne tikai), ar kurām darbinieks dzīvo vienā dzīvesvietā. 

1.4. Ja personām, kuras atrodas konkrētā jurisdikcijā, ir aizliegts piedalīties kādā no Akcijām vai arī Akcija ir paredzēta tikai noteiktai jurisdikcijai, tas būs norādīts Īpašajos nosacījumos.

1.5. Skaidrības labad, ja Akcijas ietvaros ir: (i) iespējams kvalificēties bez maksas; vai arī (ii) jāpiedalās spēlējot uz naudu, un ja jebkurā no šiem scenārijiem tiek piedāvāta naudas balva vai balva naudas vērtībā, šo aizliegto valstu rezidentiem šādās Akcijās piedalīties ir stingri aizliegts. 

2. Dalībnieku uzvedība 

2.1. Ja Dalībnieks pārkāps šos Noteikumus, Galalietotāja licences līgumu, Turnīru noteikumus vai Īpašos nosacījumus vai arī mēs uzzināsim, vai mums būs pamats uzskatīt, ka saistībā ar Akciju Jūs esat krāpies vai rīkojies negodīgi, mēs būsim tiesīgi (i) Jūs izslēgt, apturēt Jūsu dalību vai diskvalificēt Jūs no Akcijas; un (ii) izslēgt Jūs no turpmākajām Akcijām. Lēmums par to, kāda veida darbības vai uzvedība tiks uzskatīta par šo Noteikumu vai Īpašo noteikumu pārkāpumu vai arī par krāpšanu vai negodīgu rīcību attiecībā uz Dalībnieka uzvedību Akcijas laikā, tiks pieņemts pēc mūsu ieskatiem.

2.2. Spēlētāji tiek informēti, ka par "drošu" likmju likšanu, lai izpildītu kazino uzdevumus, spēlētājs no Akcijas tiks izslēgts. Par "drošu likmju veikšanas" veidu tiek uzskatīta likmju likšana uz ruletes sarkano/melno krāsu un citi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par ruletes galda, tostarp īstu dīleru ruletes galda, noklāšanu par 65% vai vairāk, kā arī par likmēm uz Baccarat, tostarp īstu dīleru Baccarat, īstu dīleru Football Studio vai īstu dīleru Dragon Tiger spēļu (kur tās ir pieejamas) abām pusēm, bonusa punkti nopelnīti netiks. Spēles gaitu izskatīs mūsu vadība, un viņu pieņemtais lēmums būs galīgs.

2.3. Mēs stingri vēršamies pret darbībām, kuru mērķis ir ļaunprātīgi izmantot Akcijas, mēģinot iegūt garantētu peļņu neatkarīgi no rezultāta (vienalga, vai Jūs rīkojaties viens vai grupā) ("Spēlēšana ar negodīgām priekšrocībām"). Ja mums būs pamats uzskatīt, ka Jūs esat izmantojis Spēlēšanu ar negodīgām priekšrocībām, mums būs tiesības: (i) atsaukt Akciju un atgūt no Jūsu Stars konta jebkuru ar Akciju saistīto balvu, vinnestu vai cita veida atlīdzību; un (ii) slēgt Jūsu Stars kontu saskaņā ar Galalietotāja licences līgumu.

3. Balvas/Dāvanas

3.1. Mēs Vietnē norādīsim kā norises ilgumu, tā arī pēdējo dienu, kad varēs piedalīties katrā Akcijā, un maksimālo dalībnieku skaitu, pēc kura sasniegšanas Akcija beigsies. Šī informācija būs norādīta Īpašajos nosacījumos līdzās ikvienas balvas ("Balva") aprakstam vai piedāvātajai atlīdzībai ("Dāvana"), taču tā nebūs iekļauta šajos Noteikumos. 

3.2. Skaidrības labad, Balvas, Dāvanas un/vai citas lietas, kas var tikt piešķirtas Akcijas ietvaros, nav nododamas citiem, par tām nevar saņemt kompensāciju, tās nevar atdot, piešķirt, pārdot vai apmainīt ar kādu citu personu.

3.3. Mums būs tiesības (rīkojoties samērīgi) ikvienas Balvas vai Dāvanas vietā piedāvāt naudu, tostarp tad, ja sākotnējā Balva vai Dāvana nebūs pieejama, kā arī situācijās, kad Balvas vai Dāvanas nodrošināšana mums radītu pārmērīgu finansiālo vai loģistikas slogu. Jums nebūs tiesību Balvas vai Dāvanas vietā pieprasīt naudu, ja vien mēs par to nevienojamies. Katras Balvas vai Dāvanas naudas vērtība (ja mēs būsim vienojušies kādā no Akcijām piešķirt šādu naudas alternatīvu) būs norādīta Īpašajos nosacījumos.

3.4. Ja vien Īpašajos nosacījumos nav norādīts savādāk, Balvu/Dāvanu ieguvēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks informēti pa telefonu, e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem, kā tas var būt norādīts katras Akcijas Īpašajos nosacījumos. Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par to, ka viņa Stars kontā reģistrētā kontaktinformācija un e-pasta adrese ir derīga un pareiza. Balvu/Dāvanu mēs neizsūtīsim, līdz kamēr Jums nebūs paziņots par Jūsu vinnestu, un Balva vai Dāvana tiks ieskaitīta Jūsu Stars kontā vai arī nosūtīta uz adresi, kura ir reģistrēta Jūsu Stars kontā (atkarībā no situācijas).

3.5. Ja nav norādīts savādāk, Dāvanas/Balvas ir jāizņem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par Jūsu Balvu/Dāvanu. Ja šajā laika periodā Jūs Balvu/Dāvanu nepieprasīsiet, Jūsu Balva/Dāvana tiks anulēta. Anulētās balvas var tikt izmantotas vēlreiz un piešķirtas citam Dalībniekam vai arī piedāvātas citā Akcijā.

3.6. Pēc tam, kad Jums tiks paziņots par to, ka Jūs esat vinnējis Balvu vai varat saņemt Dāvanu, Balva/Dāvana Jums tiks nosūtīta vai kļūs Jums pieejama ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc Akcijas noslēguma. Ja Balva/Dāvana ir jāieskaita Jūsu Stars kontā, tas tiks izdarīts, cik drīz vien iespējams un saskaņā ar Īpašajiem nosacījumiem. Ja Balvas/Dāvanas daļa būs saistīta ar nākotnē paredzētu notikumu, līdz šim datumam Jūs Balvu/Dāvanu izmantot nevarēsiet. 

3.7. Balvas vai Dāvanas piegādātājs var noteikt papildu noteikumus un nosacījumus ("Trešās puses noteikumi"), lai Jūs varētu saņemt un/vai izmantot konkrētu Balvu vai Dāvanu, un mēs nebūsim atbildīgi par Jūsu nepakļaušanos jebkuriem Trešās puses noteikumiem. Turklāt Jums var nākties noslēgt atsevišķu līgumu ar mums attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē jebkuras Balvas un/vai Dāvanas daļas piešķiršanu un/vai izmantošanu. Šo nosacījumu pārkāpšanas rezultātā Balva/Dāvana var tikt konfiscēta.

3.8. Uzvarētājiem nav tiesību un nav atļauts bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkādā veidā pakļaut mūs jebkādiem līgumiem, izdevumiem vai izmaksām.

3.9. Neviena Balva vai Dāvana netiks piešķirta Dalībniekam, kurš:

3.9.1. Kaut kādu iemeslu dēļ nav likumīgi tiesīgs Balvu vai Dāvanu saņemt un/vai izmantot, vai arī gadījumos, kad Balvas vai Dāvanas piešķiršana šim Dalībniekam būtu nelikumīga; vai

3.9.2. Ir atteicies vai izslēdzis sevi no spēlēšanas, dalības vai mūsu produktu vai pakalpojumu informācijas saņemšanas, un attiecīgo Balvu vai Dāvanu var vinnēt, izmantojot šos produktus vai pakalpojumus.

3.10. Ikviens Dalībnieks, kurš jebkuras Akcijas ietvaros saņems Balvu/Dāvanu, pats būs atbildīgs par visām nodevām, nodokļiem vai citiem maksājumiem attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei, kurus jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, vai nu tā būtu nodokļa atvilkšana no Balvas/Dāvanas maksājuma vai arī nodoklis par Balvas/Dāvanas saņemšanu. Ja mums no Balvas/Dāvanas būs jāietur nodoklis, Jūsu saņemtā summa var būt mazāka par reklamēto Balvu/Dāvanu.

4. Veselība un drošība – turnīru un atvaļinājuma Balvas

4.1. Jums jāievēro visas veselības un drošības vadlīnijas un/vai norādījumi, kurus mēs varam sniegt vai arī par kuriem Jums jābūt informētiem (attiecībā uz Jūsu dalību Akcijā), un Jums jāievēro visas attiecīgās tiesiskās un normatīvās prasības. Jebkuru norādījumu neizpildīšanas gadījumā Jūs varat tikt izslēgts no Akcijas.

4.2. Piedaloties jebkuros ar Akciju vai Balvu/Dāvanu saistītajos notikumos vai aktivitātēs, Jums ir jādara viss nepieciešamais, lai parūpētos par savu veselību un drošību. Jebkuras Jūsu darbības vai uzvedības rezultātā, kura pēc mūsu uzskatiem var apdraudēt veselību vai drošību (tostarp jebkāda veida aizskarošas uzvedības, fiziskas vai psiholoģiskas), Jūs nekavējoties tiksiet diskvalificēts.

4.3. Jūsu pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai parūpētos par savu drošību un novērtētu Akcijas piemērotību, kā arī apzināties to, ka atbildību par dalību Akcijā uzņematies Jūs pats.

4.4. Jūsu pienākums ir ziņot mums par jebkurām veselības vai citām problēmām, kuru dēļ Jūs nevarat piedalīties Akcijā, tiklīdz Jūs atklājat šādas problēmas. Mums būs tiesības (rīkojoties samērīgi) bez kompensācijas vai turpmākām saistībām anulēt Jūsu akcijā ieņemto vietu vai nepiešķirt Jums Balvu vai Dāvanu (atkarība no situācijas), ja mums ir pamats uzskatīt, ka Jūs varat pakļaut sevi vai citus veselības vai savainojuma riskam vai kļūt par cēloni Akcijas atcelšanai, traucēšanai vai pārtraukšanai.

5. Īpašumtiesības

5.1. Šis piektais punkts attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad saistībā ar Akciju Jums jāiesniedz noteikta veida materiāls, kuru mēs izskatīsim kā pieteikumu dalībai šajā Akcijā, tostarp īsi stāsti, raksti, blogi, audiovizuālie ieraksti un fotogrāfijas (viss kopā – "Saturs").

5.2. Ar šo Jūs garantējat un apstiprināt, ka Jūs esat visu Jūsu iesniegtajā Saturā iekļauto materiālu īpašnieks un/vai Jums ir tiesības un rakstiska atļauja izmantot Saturu jebkurā Akcijā, un Jūs esat ieguvis visas nepieciešamās atļaujas, pilnvaras un piekrišanu ikvienas Jūsu Saturā redzamās personas vai materiāla izmantošanai. Turklāt Jūs apstiprināt to, ka līdz ar Satura iesniegšanu Jūs ar šo mums piešķirat beznosacījumu, neatsaucamu, neekskluzīvu, no honorāra atbrīvotu, citiem piešķiramu, mūžīgu vispasaules licenci izmantot, publicēt vai pārraidīt, vai arī pilnvarot trešās puses izmantot, publicēt vai pārraidīt Saturu jebkādā formātā un jebkurā platformā, tagad pastāvošā vai nākotnē izgudrotā, bez jebkāda veida kompensācijas Jums vai jebkurai trešajai pusei, kas jebkādā veidā parādās Saturā.

5.3. Jūs garantējat to, ka Jūsu Saturā nebūs iekļauta vai nepiedalīsies neviena persona, kura ir jaunāka par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Saturs nebūs rasistisks, nepieklājīgs, noniecinošs, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, maldinošs, krāpniecisks, nepārkāps nevienas personas privātumu, nebūs aizvainojošs, neslavu ceļošs vai savādākā veidā nesaturēs vai neatbalstīs nelikumīgas darbības. Jūs garantējat to, ka Jūsu mums iesniegtais Saturs nepārkāpj nevienu patentu, preču zīmes, tirdzniecības noslēpumus, autortiesības vai citas juridisko vai fizisko personu intelektuālās, īpašuma vai privātuma tiesības. Jūs piekrītat Saturā neiekļaut vai neattēlot neko tādu: (i) kā mērķis ir aizskart vai sāpināt citus lietotājus; (ii) kas nosoda, aizskar, pazemo vai iebiedē personu vai personu grupu, pamatojoties uz klasifikāciju, tostarp reliģiju, dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, krāsu, ticību, etnisko piederību, nacionālo izcelsmi, pilsonību, vecumu, ģimenes stāvokli, militāro statusu vai invaliditāti; (iii) kas būtu uzskatāms par kriminālām darbībām vai arī tās veicinātu, vai būtu iemesls civilprasībai; (iv) kas ir paredzēts komerciāliem mērķiem, tostarp finansējuma piesaistīšanai vai jebkādu preču vai pakalpojumu popularizēšanai, reklamēšanai vai pārdošanai.

5.4. Jūs atzīstat, ka, nosūtot mums savu Saturu, Jūs to darāt pēc savas izvēles un uz savu atbildību, un tikai Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuriem Jūsu Saturā iekļautajiem materiāliem. Jūs apzināties, ka mūsu pienākums nav iepriekš izskatīt, kontrolēt, pārbaudīt vai rediģēt jebkuru Saturu, kuru Jūs iesniedzat saistībā ar Akciju.

5.5. Līdz ar sava Satura iesniegšanu, Jūs atzīstat, ka mēs vai mūsu pilnvarotas trešās puses paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt publicēt, izņemt, saīsināt, izgriezt vai rediģēt Jūsu Saturu (un Jūs mums atļaujat veikt šīs darbības pēc mūsu ieskatiem) un mūsu pienākums nebūs izmantot, augšuplādēt, pārraidīt un/vai translēt Jūsu Saturu mūsu Vietnē vai jebkuros medijos.

6. Atbildības ierobežošana

6.1. Līdz ar dalību jebkurā Akcijā Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un nevainot mūsu uzņēmumu, mūsu juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus un mūsu Grupas pārstāvjus par izdevumiem, izmaksām, zaudējumiem, prasībām, darbībām vai tiesvedības no Jūsu puses (vai trešās puses Jūsu uzdevumā) ("Prasības"), kas cēlušās no Jūsu dalības Akcijā un/vai no jebkuras Balvas/Dāvanas, kas Jums saistībā ar to var tikt piešķirta, un mēs pilnībā izslēdzam jebkāda veida atbildību attiecībā uz šādām Prasībām (izņemot izmaksu un izdevumu segšanu, kas tiek nodrošināta šīs Akcijas/Balvas ietvaros (ja tas ir paredzēts)). Šajā ierobežojumā nav iekļauta mūsu atbildība pret Jums par: (i) nevērību; (ii) nāvi vai personīgiem ievainojumiem, kas radušies mūsu vai mūsu darbinieku nevērības dēļ; (iii) krāpniecisku maldināšanu; (iv) jebkuru atbildību, kuru attiecīgo likumu ietvaros nevar izslēgt vai ierobežot. Skaidrības labad, šis 6.1. punkts attiecas arī uz jebkuru Balvu, kuru nodrošina trešā puse.

6.2. Izņemot kā norādīts punktā 6.1., Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka līdz attiecīgajos likumos noteiktajai pakāpei, neatkarīgi no darbības formas, vai tas būtu līguma ietvaros, deliktā vai savādāk, mēs vai mūsu Grupa vai mūsu sadarbības partneri, tostarp to attiecīgās amatpersonas, direktori, darbinieki, pārņēmēji un juridiskie mantinieki, nebūs atbildīgi pret Jums vai citiem par: (i) jebkādiem netiešiem, īpašiem, sodāmiem, nejaušiem, izrietošiem (tostarp zaudējumiem no uzņēmējdarbības pārtraukšanas, uzņemējdarbības un citas peļņas zudumiem, programmu zaudējumiem, aprīkojuma vai programmu aizstāšanas izdevumiem vai informācijas vai datu zuduma) vai citiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā radušies no vai saistībā ar Jūsu dalību jebkurā Akcijā (vai nespēju piedalīties tajā), pat tad, ja mēs tikām informēti par šādu zaudējumu iespējamību; vai (ii) jebkuru prasību saistībā ar kļūdām, neiekļaušanu vai citām Akcijas neprecizitātēm.

6.3. Attiecībā pret Jums mēs nebūsim atbildīgi par jebkuru savu pienākumu neizpildīšanu saistībā ar Akciju vai attiecībā uz Balvu/Dāvanu, ja mēs to nespēsim izdarīt no mums neatkarīgu apstākļu dēļ. Kaut arī mēs varam mēģināt piedāvāt alternatīvu Balvu/Dāvanu, šādos gadījumos mūsu pienākums nebūs Dalībniekam piešķirt kompensāciju, ja mēs to neizdarīsim.

6.4. Ar šo Jūs piekrītat aizsargāt mūsu uzņēmumu, tā juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās mūsu Grupas amatpersonas, direktorus un darbiniekus pret jebkādām izmaksām, zaudējumiem, izdevumiem un saistībām (tostarp kaitējumu reputācijai un samaksu par profesionālu padomdevēju pakalpojumiem), kas mums radušies tādēļ, ka Jūs neievērojāt savus pienākumus, kas ir atrunāti šajos Noteikumos, Galalietotāja licences līgumā, Turnīru noteikumos vai Īpašajos nosacījumos, vai arī saistībā ar to, ka Jūs neizpildījāt mūsu komandas sniegtos norādījumus, vai saistībā ar jebkuru jautājumu, kas attiecas uz Jūsu dalību Akcijā.

7. Papildu informācija

7.1. Strīdu vai nesaskaņu gadījumā par jebkuru Akcijas jautājumu, tostarp par visiem jautājumiem par Balvas/Dāvanas piešķiršanu, Dalībnieka tiesībām piedalīties Akcijā, jebkura Dalībnieka uzvedību, šiem Noteikumiem, Galalietotāja licences līgumu, Turnīru noteikumiem vai Īpašajiem nosacījumiem, galīgo lēmumu pieņems mūsu komanda, un ikviens mūsu lēmums būs galīgs un Jums saistošs, un Jūs vai trešā puse to nedrīkstēs pārskatīt vai pārsūdzēt. Skaidrības labad, tas neierobežo nevienas citas Jūsu tiesības vai darbības, kuras var būt Jums pieejamas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Ja šajos Noteikumos ir norādīts, ka uzvarētāja noteikšanai pēc subjektīvas analīzes vai interpretācijas ir nepieciešama žūrija, mēs žūrijā iecelsim vienu neatkarīgu personu.

7.3. Personas informāciju, kuru Dalībnieki iesniedz, lai piedalītos jebkurā Akcijā, mēs izmantosim saskaņā ar Privātuma politiku. Ikviens Dalībnieks apzinās, ka viņa lietotājvārds un dzimšanas valsts Akcijas mērķiem var tikt publicēti līderu sarakstā, taču saistībā ar Jūsu vinnestiem mēs Jūsu personas informāciju neizmantosim, ja vien Jūs nebūsiet mums atļāvis to darīt. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja mēs vēlēsimies, lai saistībā ar Jūsu dalību šādā Akcijā Jūs piedalāties publicitātes vai mārketinga kampaņās, pirms šādas informācijas izmantošanas mēs lūgsim Jūsu rakstisku piekrišanu.

7.4. Šie Noteikumi, Galalietotāja licences līgums, Turnīru noteikumi un visi attiecīgie Īpašie nosacījumi ir visa vienošanās starp Jums un mums attiecībā uz katru Akciju, kurā Jūs piedalāties, un tie aizstāj visas iepriekšējās norunas, vienošanās, pārrunas vai saprašanās (mutiskas vai rakstiskas) starp Jums un mums. Izņemot šeit atrunātos noteikumus, visi nosacījumi, garantijas, norunas un nosacījumi (saskaņā ar pastāvošajiem likumiem) ir pilnībā izslēgti. Šo Noteikumu vai to daļas spēkā neesamība, nelikumīgums vai neizpildāmība neietekmē un neatceļ pārējo Noteikumu spēkā esamību.

7.5. Ja Jūs pieteiksieties Akcijai, kurā dalības nolūkos ir jāveic iemaksa, taču pirms attiecīgās iemaksas veikšanas no sava Stars konta izņemsiet līdzekļus, Jūs Akcijas priekšrocības izmantot nevarēsiet. Lai nepieļautu, ka Jūs neapzināti kļūstat Akcijai nepiemērots, izmaksas pieprasīšanas brīdī parādās informācijas logs, informējot Jūs par to, ka, turpinot veikt savu pieprasījumu, Jūs nevarēsiet saņemt Balvas/Dāvanas.

7.6. Mēs saglabājam tiesības nepiešķirt Balvas/Dāvanas, ja pastāvēs pamatotas aizdomas par krāpniecisku iemaksu vai arī par to, ka iemaksa netika veikta ar mērķi to izmantot spēlēs uz naudu.

7.7. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā veikt nelielus papildinājumus vai izmaiņas šajos Noteikumos vai Īpašajos nosacījumos, lai labotu kļūdas vai mūsu spēlētāju interesēs uzlabotu teksta skaidrību un saprotamību. Turklāt (vienmēr rīkojoties samērīgi) mēs varam mainīt šos Noteikumus vai Īpašos nosacījumus, kā arī atcelt, mainīt vai atlikt jebkuru Akciju vai anulēt piedāvājumu konkrētiem spēlētājiem, ja; (a) mēs pamatoti uzskatām, ka persona vai personu grupa ļaunprātīgi izmanto Akciju, tādējādi apdraudot Akciju; vai (b) mums tas ir jādara saskaņā ar tiesiskajām vai normatīvajām izmaiņām; vai (c) pastāv citi pamatoti iemesli, kuri liedz mums turpināt Akciju (ja šie iemesli ir pietiekoši nopietni), piemēram, mūsu sistēmu darbības problēmas vai acīmredzamas kļūdas. Par jebkurām plānotajām būtiskām šo Noteikumu vai Īpašo nosacījumu izmaiņām Jums tiks vai nu paziņots un/vai arī tās tiks publicētas mūsu Vietnē. Ņemiet vērā, ka Akcijas grozījumi, pārveidošana vai atcelšana neietekmēs tos Dalībniekus, kuri attiecīgajai Akcijai jau ir pieteikušies, izņemot gadījumus, kuri nav atkarīgi no mums (piemēram, tiesisku un/vai normatīvu iemeslu dēļ). 

Ja Jums ir kādi jautājumi par jebkuru akciju, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu.

Atjaunots 2021. gada februārī.