Interneta spēļu padome

Mēs esam Interneta spēļu padomes (Internet Gaming Council) biedrs.

Interneta spēļu padome ir bezpeļņas organizācija, kura 1996. gadā tika nodibināta Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc tam tā pārcēlās uz Vankūveru, Kanādā. IGC tur tika reģistrēta 2000. gada martā.

Šī organizācija tika izveidota ar mērķi radīt ieinteresētajām pusēm domātu institūciju, kura risinātu problēmas un realizētu kopējās globālās interaktīvo spēļu nozares intereses, lai radītu godīgas un atbildīgas darbības vadlīnijas, kuras vairotu patērētāju uzticību interaktīvo spēļu precēm un pakalpojumiem, kā arī kalpotu kā nozares informācijas un padomu sniedzējs.

Kopš tās dibināšanas IGC biedru skaits ir būtiski audzis. IGC biedru lokā ir uzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Dienvidāfrikā, Izraēlā, Kanādā, Karību reģionā, Austrālijā, Dānijā un Zviedrijā. Ar saviem augstajiem standartiem un likumīgu uzņēmumu piesaisti, IGC ir ieguvis uzticamas un godīgas institūcijas reputāciju.

Kā IGC biedrs mēs apņemamies ievērot IGC izstrādāto darbības kodeksu.

Pakļaušanās: IGC biedri pakļaujas tās valsts attiecīgajiem likumiem, normatīviem un regulām, kurā tie nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Tiem ir jāsaņem attiecīgā šīs jurisdikcijas licence, lai ar uzņēmējdarbību varētu nodarboties likumīgi.

Godīgums un atbildība. IGC biedri piekrīt darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu sistēmu, algoritmu un procesu pielietošanu tam paredzētajā veidā un kā par to ir informēts klients.

Patērētāju privātums un datu aizsardzība. IGC biedriem savas sistēmas jāveido un jāvada tā, lai nodrošinātu klientu privātumu un konfidencialitāti.

Reklāmu patiesums. IGC biedru akcijām ir jābūt patiesām, un par savu darbību tiem jāpublicē tikai patiesa informācija.

Maksājumu vēsture. Lai varētu uzrādīt revīzijas ierakstus un nodrošināt atbildību, saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem IGC biedriem ir jāsaglabā detalizēti maksājumu ieraksti, kuri ir jāarhivē un kuriem jābūt pieejamiem jebkurai pilnvarotai personai saskaņā ar šīs licences noteikumiem vai arī kā tam ir piekritis biedrs.

Strīdu risināšana: Strīdu risināšanā IGC biedriem jāpakļaujas licenci izsniegušās institūcijas jurisdikcijai vai arī neatkarīgam strīdu risināšanas pakalpojumu sniedzējam.

Pieejas liegšana nepilngadīgajiem. IGC biedriem jāievieš kontrole, kuras mērķis ir nepieļaut nepilngadīgu personu piekļūšanu to spēļu sistēmām. Tie nedrīkst pieņemt darbā nepilngadīgas personas. Pakļaujoties kontroles mehānismam, klientiem būs jāapstiprina, ka viņi ir sasnieguši savā valstī noteikto pilngadības vecumu. Biedriem jāievieš veids, kādā šo informāciju apstiprināt, tostarp vecuma un personības pārbaudes pakalpojumu izmantošanu.

Azartspēļu atkarības kontrole: IGC biedri iestāsies par atbildīgu spēlēšanu un, kur nepieciešams, ieviesīs nepieciešamās procedūras, lai identificētu un mazinātu azartspēļu atkarību.

Finanšu transakciju apstrāde. IGC biedriem savas finanšu darbības jāveic saskaņā ar starptautiski atzītu finanšu institūciju vispārpieņemtajiem standartiem.

Balvu izmaksa: IGC biedri nodrošinās to, ka tiem ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai tie varētu nokārtot visas savas saistības, un tiem ir pietiekoši liels kapitāls savas darbības finansēšanai. IGC biedriem pēc pieprasījuma ir nekavējoties jāizmaksā visi vinnesti un kontu bilances, izņemot gadījumus, kad ir aizdomas par krāpniecību vai arī laimests vai konta bilance tiek apstrīdēti.

Korporatīvā pilsonība. Lai varētu darboties spēļu nozarē, IGC biedriem ir jābūt labai reputācijai, tiem jābūt godīgiem, jādarbojas ētiski un atbildīgi. Tie nedrīkst tiešā vai netiešā veidā veikt darbības, kas ir pretrunā ar publikas vai nozares interesēm vai arī kuras pretlikumīgi kaitē citiem biedriem.

Informācija biedriem. IGC biedri piekrīt tam, ka pēc IGC direktoru padomes norādījumiem IGC veiks pārbaudes par biedru atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Internet Gaming Council mājaslapu.