Īstu dīleru Caribbean Stud pokers – spēles gaita un noteikumi

Katras īstu dīleru Caribbean Stud pokera spēles sākumā spēlētāji sev priekšā uz galda uzliek likmi (jeb "anti"). Tā ir obligātā likme, kura jāuzliek pirms kāršu izdalīšanas. Pastāv minimālās un maksimālās likmes limiti.

Dīleris paziņo par to, ka visas likmes ir uzliktas. Pēc tam visi spēlētāji un dīleris saņem piecas kārtis. Spēlētāju kārtis tiek izdalītas atklātā veidā. Dīlera kārtis netiek atklātas, izņemot pašu pēdējo kārti, kas tiek izdalīta atklātā veidā.

Pēc savu piecu kāršu apskates katrs spēlētājs var tās atmest vai palielināt likmi. Ja spēlētājs izlemj likmi palielināt, viņam ir jāveic palielinājuma likme, kas ir divreiz lielāka par viņa "antes" likmi. Ja spēlētājs kārtis atmet, viņš zaudē arī antes likmi.

Pēc tam dīleris apgriež pārējās četras kārtis, lai atklātu visu savu piecu kāršu kombināciju.

Lai varētu spēlēt, dīlerim ir jābūt vismaz dūzim un kungam vai labākai kombinācijai. (Citiem vārdiem, zemākā kombinācija, ar kuru dīleris var spēlēt, ir dūzis, kungs, 4, 3, 2, bet lielākā kombinācija, ar kuru nevarētu spēlēt, būtu dūzis, dāma, kalps, 10, 9.)

5+1 bonuss – kas tas ir

Ja Jūs uzliksiet 5+1 bonusa blakus likmi, Jūs vinnēsiet, ja piecas Jūsu kārtis un dīlera atklātā kārts izveidos piecu kāršu pokera kombināciju, kas nebūs sliktāka par trīs vienādām kārtīm.

Lai uzliktu šo likmi, spēlētājam vispirms jāuzliek "antes" likme. Spēlētāja lēmums vienādot likmi vai atmest kārtis nekādā veidā neietekmē 5+1 bonusa likmi.

Par 5+1 bonusu var saņemt šādus vinnestus:

5+1 bonusa blakus likmeVinnests
Royal Flush 1000 pret 1
Straight Flush 200 pret 1
Četras vienādas kārtis 100 pret 1
Full House 20 pret 1
Flush 15 pret 1
Straight 10 pret 1
Trīs vienādas kārtis 7 pret 1

Galvenās spēles iespējamie iznākumi

  • Ja dīleris nespēlē, spēlētājs par savu "antes" likmi saņem 1:1 vinnestu, bet palielinājuma likme tiek vienkārši atgriezta.
  • Ja dīleris spēlē un vinnē spēlētāju, zaudēta tiek gan spēlētāja "ante" gan likmes palielinājums.
  • Ja dīleris spēlē un zaudē spēlētājam, spēlētājs par savu "antes" likmi saņem 1:1 vinnestu, bet par palielinājuma likmi vinnests tiek izmaksāts vadoties pēc pokera kombinācijas, kā tas ir norādīts vinnestu tabulā.
  • Ja starp dīleri un spēlētāju ir neizšķirts, gan ante, gan likmes palielinājums tiek atgriezti.

*Neizšķirts starp spēlētāju un dīleri. Šādā gadījumā likme Jums tiek atgriezta.

Kombinācijas un vinnesti

Ja spēlētāja kārtis pārspēj dīlera kārtis, spēlētājs par savu antes likmi saņem 1:1 vinnestu, bet par palielinājuma likmi vinnests tiek izmaksāts ar šādu koeficientu:

Likmes palielinājuma vinnests
Royal Flush 100 pret 1
Straight Flush 50 pret 1
Četras vienādas kārtis 25 pret 1
Full House 10 pret 1
Flush 7 pret 1
Straight 5 pret 1
Trīs vienādas kārtis 3 pret 1
Divi pāri 2 pret 1
Viens pāris vai mazāk 1 pret 1

Teorētiskais izmaksu procents īstu dīleru Caribbean Stud pokerā ir 98,19%

5+1 bonusa teorētiskais izmaksu procents ir 91,44%

Šeit Jūs varat iepazīties ar pokera kombināciju stiprumu.