VISKAS APIE

Instant Bonus

MOMENTINIUS BONUSUS

Panaudokite kazino momentinius bonusus žaisdami kazino žaidimus iš tikrų pinigų

Bonuso lėšos gali būti konvertuotos į tikrus pinigus žaidžiant tam tinkamus kazino žaidimus. Priklausomai nuo bonuso sąlygų, konvertavimas gali būti susijęs su padengimo taškų rinkimu žaidžiant kazino žaidimus arba reikalingo kazino statymų skaičiaus atlikimu.

Kaip veikia kazino momentinis bonusas

Kazino momentinis bonusas skiriamas nurodytiems kazino žaidimams žaisti. Tai darant jį galima konvertuoti į tikrus pinigus. Kai gausite arba priimsite kazino momentinį bonusą, bus iš anksto nustatytas jo galiojimo laikotarpis, per kurį turėsite bonusą panaudoti ir įvykdyti reikalavimus.

Kaip konvertuoti kazino momentinį bonusą

Norint kazino momentinį bonusą konvertuoti į tikrus pinigus, reikia surinkti reikalaujamą skaičių padengimo taškų. Padengimo taškai gaunami paprasčiausiai žaidžiant tam tinkamus žaidimus. Skiriamas taškų skaičius priklauso nuo žaidimo. Daugiau apie tai, kaip gauti padengimo taškų žaidžiant kiekvieną kazino žaidimą, sužinosite čia.

Kaip valdyti kazino momentinį bonusą

Padengimo taškų skaičius, reikalingas kazino momentinį bonusą konvertuoti į tikrus pinigus, bus nurodytas bonuso pasiūlyme ir tinkamų kazino žaidimų staluose. Šią informaciją matysite interneto svetainėje, darbastalio programoje arba mobiliojoje programėlėje atsidarę "Mano Stars" meniu.

Ten taip pat rasite papildomos informacijos apie tinkamus žaidimus ir bonusų galiojimo laiką bei parinktis, leidžiančias "atsisakyti" bonuso (pasiduoti) arba "sustabdyti" jo naudojimą. Sustabdžius bonuso naudojimą, jis bus atimtas iš tam tinkamuose žaidimuose naudojamų lėšų likučio, ir tolimesni statymai nebus įskaitomi vykdant bonuso padengimo reikalavimą. Sustabdyto bonuso naudojimą galite "atnaujinti" bet kuriuo metu iki pat jo galiojimo pabaigos.

Kaip valdyti kelis kazino momentinius bonusus

Tinkamame žaidime tuo pačiu metu galima naudoti tik vieną kazino momentinį bonusą. Jei turite kelis kazino momentinius bonusus, skirtus panaudoti konkrečiame žaidime, kiekvienas bonusas bus pridėtas prie lėšų likučio, kai tik surinkę reikiamą padengimo taškų skaičių išpirksite bonusą, jo atsisakysite, sustabdysite jo naudojimą arba būsite panaudoję visas bonuso lėšas. Kelių turimų bonusų naudojimo eilės tvarką galite nustatyti "Mano Stars" meniu, kaip aprašyta pirmiau.

Kaip sužinoti žaidimui skirtų lėšų likutį, į kurį įeina aktyvus kazino momentinis bonusas

Jei žaidime galėsite naudoti kazino momentinį bonusą, bendras žaidimui skirtų lėšų likutis bus sudarytas iš tikrų pinigų likučio ir pirmo iš eilės kazino momentinio bonuso. Atliekant statymą, lėšos pirmiausia bus imamos iš tuo metu galimo kazino momentinio bonuso likučio ir tik po to – iš tikrų pinigų likučio.

Įvykus kiekvienam statymų raundui, kazino momentinio bonuso likutis padidės arba sumažės, priklausomai nuo statymo baigties. Jei kazino momentinio bonuso likučio neužteks norimo dydžio statymui atlikti, šis likutis bus pridėtas prie turimų tikrų pinigų, ir galėsite atlikti statymą.

Kai tik surinksite bonusui išpirkti reikalingą padengimo taškų skaičių, likusios bonuso lėšos bus konvertuotos į tikrus pinigus ir pridėtos prie tikrų pinigų likučio.

Gaunamų padengimo taškų kaina priklauso nuo to, kurį kazino žaidimą pasirenkate žaisti. Tai reiškia, kad bendra kazino pastatytų pinigų suma, reikalinga tam pačiam bonusui padengti, gali skirtis. Spauskite čia ir sužinosite, kokiu santykiu padengimo taškai skiriami kiekvieno tipo žaidime. Atminkite, kad padengus 65 % ar daugiau ruletės stalo arba naudojant panašias saugias statymo strategijas, padengimo taškai nebus skiriami.

Kazino momentinio bonuso pirkimas už tikrus pinigus

Tam tikrų akcijų metu jums gali būti suteikta galimybė nusipirkti kazino momentinį bonusą už tikrus pinigus. Tokie bonusai paprastai vadinami procentiniais bonusais, pvz., "100 % bonusas". Per tokio tipo akciją tikri pinigai, už kuriuos pirksite bonusą, bus konvertuoti į didesnės vertės kazino momentinį bonusą, todėl padidės jūsų lėšų likutis, skirtas žaisti tam tinkamus tikrų pinigų žaidimus. Kaip ir įprastų kazino momentinių bonusų atveju, norėdami kazino momentinį bonusą vėl konvertuoti į tikrus pinigus, turėsite surinkti reikalaujamą skaičių padengimo taškų. Skirtumas tik toks, kad, kai kazino momentinis bonusas nusiperkamas už tikrus pinigus, ir jums tenka atsisakyti bonuso dar neįvykdžius reikalavimų (pasirinkus parinktį "atsisakyti"), tam tikra lėšų suma – "atsisakymo vertė" – gali būti grąžinta į jūsų paskyrą tikrų pinigų pavidalu. Atsisakymo vertė apskaičiuojama iš pradinės bonuso pirkimo kainos atėmus bet kokius išduoto kazino momentinio bonuso nuostolius. Didžiausia atsisakymo vertė prilygsta bonuso pirkimo kainai.

1 pavyzdys:

Nusiperkate 50 % įmokos atitinkantį kazino momentinį bonusą už 10 $. Iš jūsų paskyros bus nurašyta 10 $, ir jums bus pervestas 15 $ vertės kazino bonusas. Nusprendžiate atsisakyti kazino momentinio bonuso, kai jo vertė vis dar yra ne mažesnė nei 15 $. Bonusas bus atšauktas, ir jūs atgausite 10 $ tikrų pinigų lėšomis:
Pirkimo kaina (atimta iš tikrų pinigų likučio): 10 $
Išduotas kazino momentinis bonusas: 15 $
Kazino momentinio bonuso likutis: 15 $
Atsisakymo vertė: 10 $ (10 $ pirkimo kaina - 0 $ nuostolių = 10 $ atsisakymo vertė)

Jei bonuso likutis bus mažesnis nei pradinė išduota suma, nuostoliai pirmiausia bus išskaičiuoti iš bonuso sumos (bus sumažinta atsisakymo vertė). Grįžkime prie pavyzdžio su pervestais 10 $ ir gautu 15 $ bonusu; jei vėliau prarasite 5 $, atsisakymo vertė sumažės iki 5 $.

2 pavyzdys:

Nusiperkate 50 % įmokos atitinkantį kazino momentinį bonusą už 10 $. Gaunate 15 $ vertės kazino momentinį bonusą. Nusprendžiate atsisakyti kazino momentinio bonuso, kai jo vertė yra sumažėjusi 3 $, tad yra 12 $. Bonusas bus atšauktas, ir jūs atgausite 7 $ tikrų pinigų lėšomis:
Pirkimo kaina (atimta iš tikrų pinigų likučio): 10 $
Išduotas kazino momentinis bonusas: 15 $
Kazino momentinio bonuso likutis: 12 $
Atsisakymo vertė: 7 $ (10 $ pirkimo kaina - 3 $ nuostolių = 7 $ atsisakymo vertė)

3 pavyzdys:

Nusiperkate 50 % įmokos atitinkantį kazino momentinį bonusą už 10 $. Gaunate 15 $ vertės kazino momentinį bonusą. Nusprendžiate atsisakyti kazino momentinio bonuso, kai jo vertė yra padidėjusi 12 $, tad yra 27 $. Bonusas bus atšauktas, ir jūs atgausite 10 $ tikrų pinigų lėšomis:
Pirkimo kaina (atimta iš tikrų pinigų likučio): 10 $
Išduotas kazino momentinis bonusas: 15 $
Kazino momentinio bonuso likutis: 27 $
Atsisakymo vertė: 10 $ (10 $ pirkimo kaina - 0 $ nuostolių = 10 $ atsisakymo vertė)