Kas yra kazino momentinis bonusas?

Kazino momentinis bonusas – tai būdas žaisti kazino žaidimus iš tikrų pinigų.

Žaisdami tinkamus kazino žaidimus, galite konvertuoti bonuso lėšas į pinigus. Jums gali tekti surinkti tam tikrą skaičių padengimo taškų arba atlikti reikalaujamą skaičių statymų.

Kaip veikia kazino momentinis bonusas?

Kazino momentiniai bonusai gali būti skiriami už įmoką ar papildymo (pakartotinės įmokos) pasiūlymą arba kaip pasiūlymų ir akcijų apdovanojimas. Kazino momentiniai bonusai skiriami žaisti kai kuriuos arba visus kazino žaidimus.

Jei kazino momentinis bonusas skiriamas už įmoką, dalį bonuso paketo sudaro bonuso lėšos, o likusią dalį – jūsų įmokėti pinigai.

Momentiniai bonusai

Savo įmokėtų pinigų likutį galima išsiimti bet kuriuo metu. Tačiau tai darydami prarasite bonuso lėšų likutį.

Jei kazino momentinis bonusas jums paskiriamas ne už įmoką, bonuso lėšos sudaro 100 % bonuso paketo.

Kaip veikia momentinis bonusas

Panaudojus bonuso paketą atlikti statymai ir gauti laimėjimai / patirti pralaimėjimai bus paskirstyti tokiu pačiu santykiu kaip ir pats bonuso paketas. Pavyzdžiui, šis žaidėjas gavo bonuso paketą pasinaudojęs 100 % įmokos pasiūlymu. Jį sudaro 50 $ bonuso lėšų ir 50 $ įmokėtų pinigų:

Momentiniai bonusai

Šis žaidėjas atlieka 10 $ statymą panaudodamas kazino momentinį bonusą, kurio 5 $ yra paimami iš bonuso lėšų, o kiti 5 $ – iš jo įmokėtų pinigų:

Kaip veikia momentinis bonusas

Už šį statymą jis laimi 10 $, ir jo bonuso lėšų likutis padidėja 5 $. Įmokėtų pinigų likutis irgi padidėja 5 $.

Momentiniai bonusai

Statymams, laimėjimams ir pralaimėjimams bonuso lėšos ir įmokėti pinigai paskirstomi tokiu pačiu santykiu kaip ir pats bonuso paketas. Pavyzdžiui, jei žaidėjas turi bonuso paketą, gautą pasinaudojus 20 % papildymo pasiūlymu už 100 $ įmoką, jį sudarys 100 $ įmokėtų pinigų ir 20 $ bonuso lėšų.

Jei šis žaidėjas pastatys 12 $, 10 $ bus paimta iš įmokėtų pinigų, o 2 $ – iš bonuso lėšų. 30 $ grynasis laimėjimas padidins jo įmokėtų pinigų likutį 25 $, o bonuso lėšų likutį – 5 $.

Kaip veikia momentinis bonusas

Kaip konvertuoti kazino momentinį bonusą

Daugeliu atvejų turėsite surinkti tam tikrą skaičių padengimo taškų panaudodami kazino momentinį bonusą nurodytuose žaidimuose.

Skiriamų taškų skaičius priklauso nuo žaidimo. Daugiau informacijos apie tai, kiek taškų skiriama įvairiuose žaidimuose, rasite PokerStars Rewards puslapyje.

Įvykdžius statymo reikalavimus, jūsų bonuso lėšų likutis konvertuojamas į pinigus ir pridedamas prie jūsų tikrų pinigų likučio ir įmokėtų lėšų likučio.

Jei į kazino momentinį bonusą neįtraukta įmokėtų pinigų dalis (100 % jo sudaro bonuso lėšos), įvykdžius statymo reikalavimus, visos bonuso lėšos konvertuojamos į pinigus ir pridedamos prie jūsų tikrų pinigų likučio.

Kaip valdyti kazino momentinį bonusą

Padengimo taškų skaičius, reikalingas kazino momentinį bonusą konvertuoti į tikrus pinigus, bus nurodytas bonuso pasiūlyme ir tinkamų kazino žaidimų staluose. Šią informaciją matysite interneto svetainėje, darbastalio programoje arba mobiliojoje programėlėje atsidarę "Mano apdovanojimai" meniu.

Kaip veikia momentinis bonusas

Be to, ten rasite papildomos informacijos, kaip antai įmokėtų lėšų likutis, tinkami žaidimai ir galiojimo datos.

Taip pat galite nustatyti kazino momentinių bonusų naudojimo tvarką, jei jums prieinami keli bonusai – tuo pačiu metu galima naudoti tik vieną kazino momentinį bonusą. Kai išpirksite, pristabdysite, atsisakysite arba prarasite pirmąjį bonusą, automatiškai bus prieinamas antrasis kazino momentinis bonusas.

Kazino momentinio bonuso pristabdymas ir atsisakymas

"Mano apdovanojimai" meniu taip pat galima pasirinkti atsisakyti bonuso arba pristabdyti jo naudojimą.

Pristabdžius bonuso naudojimą, jis bus atimtas iš tam tinkamuose žaidimuose naudojamų lėšų likučio, ir tolimesni statymai nebus įskaitomi vykdant bonuso padengimo reikalavimą. Pristabdyto bonuso naudojimą galite atnaujinti bet kuriuo metu iki pat jo galiojimo pabaigos.

Atsisakius bonuso paketo, įmokėti pinigai jums iškart taps prieinami, tačiau bonuso lėšos bus anuliuotos. Jei 100 % jūsų bonuso sudaro bonuso lėšos ir jame nėra įmokėtų lėšų, bonusas bus pašalintas iš jūsų paskyros.

Kaip sužinoti žaidimui skirtų lėšų likutį, į kurį įeina aktyvus kazino momentinis bonusas

Jei žaidime galėsite naudoti kazino momentinį bonusą, bendras žaidimui skirtų lėšų likutis bus sudarytas iš tikrų pinigų likučio ir pirmo iš eilės kazino momentinio bonuso.

Atliekant statymą, lėšos pirmiausia bus imamos iš tuo metu galimo kazino momentinio bonuso likučio ir tik po to – iš tikrų pinigų likučio.

Jei kazino momentinio bonuso likučio neužteks norimo dydžio statymui atlikti, šis likutis bus pridėtas prie turimų tikrų pinigų, ir galėsite atlikti statymą.

Jei turite klausimų apie kazino momentinį bonusą, apsilankykite pagalbos centre.