Live Three Card Poker – žaidimo eiga ir taisyklės

Kiekvienas Live Three Card Poker žaidimas prasideda nuo to, kad žaidėjai atlieka statymą (arba "ante") padėdami žetonus priešais savo užimamą vietą. Tai – privalomas statymas, atliekamas iki kortų dalinimo. Yra nustatyti mažiausio ir didžiausio statymų apribojimai. Žaidėjai taip pat gali atlikti vieną arba du neprivalomus bonuso statymus (žr. žemiau).

Tuomet dalintojas paskelbia: "Statymai baigti". Visiems žaidėjams ir dalintojui padalinama po tris kortas. Dalintojo kortos dalinamos užverstos, o žaidėjų kortos – atverstos.

Pamatęs tris savo kortas, kiekvienas žaidėjas gali atlikti žaidimo statymą (Play bet) (kuris turi būti lygus to žaidėjo "ante" statymui) arba nusimesti (t. y. nuspręsti nebetęsti žaidimo ir prarasti bet kokius atliktus statymus). Atlikdamas "ante" ir žaidimo statymus, žaidėjas varžosi dvikovoje su dalintoju.

Tuomet dalintojas parodo savo kortas. Kad galėtų žaisti, dalintojui reikalinga "aukšta dama" ar geresnė kombinacija. Todėl, priklausomai nuo sudarytos kombinacijos, dalintojas paskelbs: "Dalintojas nežaidžia" arba "Dalintojas žaidžia su dama".

  • Jei dalintojas turi žemesnę kombinaciją nei "aukšta dama", žaidimo statymas grąžinamas, o už "ante" statymą išmokama santykiu 1:1.
  • Dalintojui turint reikiamas kortas, žaidėjo ranka lyginama su dalintojo ranka, ir aukštesne klasifikuojama pokerio ranka laimi.
  • Jei žaidėjo kombinacija geresnė, išmokamos "ante" ir žaidimo statymams lygios sumos.
  • Jei geresnę pokerio kombinaciją turi dalintojas, žaidėjas pralošia "ante" ir žaidimo statymus.
  • Jei žaidėjas ir dalintojas sužaidžia lygiosiomis (t. y. jie abu sudaro vienodo stiprumo kombinacijas), "ante" ir žaidimo statymai pateikiami kaip "lygu"*. 
  • Jei žaidėjas sudaro eilutės ar geresnę kombinaciją, jis gauna "ante" bonusą nepriklausomai nuo dalintojo rankos stiprumo. Atminkite, kad norėdamas gauti "ante" bonusą, žaidėjas turi atsakyti / žaisti su savo ranka.
  • Pair Plus Bonus ir 6 Card Bonus statymai yra atliekami atskirai nuo "ante" ir žaidimo statymų. Už juos išmokama vadovaujantis tik žaidėjo rankos stiprumu.

Dalintojas baigia žaidimą lygindamas savo ranką su nenusimetusių žaidėjų rankomis. Statymai vertinami tokia tvarka: pirmas – žaidimo statymas, antras – "ante" bonusas, trečias – "ante" statymas ir galiausiai – Pair Plus Bonus statymas bei 6 Card Bonus statymas.

*Lygu – žaidėjo ir dalintojo rankos lygios. Šiuo atveju jūsų statymas grąžinamas.

Peržiūrėkite pokerio kombinacijų hierarchiją.

Kiekvieno žaidimo pradžioje žaidėjai privalo atlikti "ante" statymą, tačiau taip pat turi galimybę atlikti du atskirus bonuso statymus: Pair Plus Bonus statymą ir 6 Card Bonus statymą.

Bonuso statymai

Kiekvieno žaidimo pradžioje žaidėjai privalo atlikti "ante" statymą, tačiau taip pat turi galimybę atlikti du atskirus bonuso statymus: Pair Plus Bonus statymą ir 6 Card Bonus statymą.

"Ante" bonuso statymas

Atlikęs "ante" statymą, žaidėjas gaus "ante" bonusą, jei sudarys eilutės arba geresnę kombinaciją. Bonusas išmokamas neatsižvelgiant į dalintojo rankos stiprumą.

"Ante" bonuso statymasIšmokėjimas
Spalvos eilutė 5 su 1
Trys vienodos 4 su 1
Eilutė 1 su 1

Pair Plus Bonus statymas

Tai – neprivalomas papildomas statymas. Žaidėjo tikslas yra sudaryti porą arba geresnę kombinaciją. Jei žaidėjui tai pavyksta, jis laimi nepriklausomai nuo dalintojo rankos stiprumo. Kad galėtų atlikti šį bonuso statymą, žaidėjas pirma privalo atlikti "ante" statymą.

6 Card Bonus statymasIšmokėjimas
Mini karališka eilutė 100 su 1
Spalvos eilutė 40 su 1
Trys vienodos 30 su 1
Eilutė 5 su 1
Spalva 4 su 1
Pora 1 su 1

6 Card Bonus statymas

Tai – neprivalomas papildomas statymas. Žaidėjo tikslas yra sudaryti geriausią įmanomą penkių kortų kombinaciją, tam panaudojant tris savo ir tris dalintojo kortas. Atlikus šį statymą, išmokama už trijų vienodų kortų arba geresnę kombinaciją, kaip parodyta 6 Card Bonus statymo išmokėjimų lentelėje.

Žaidėjas gali laimėti šį statymą nepriklausomai nuo dalintojo rankos stiprumo. Kad galėtų atlikti šį bonuso statymą, žaidėjas pirma privalo atlikti "ante" statymą.

6 Card Bonus statymasIšmokėjimas
Karališkoji spalvos eilutė 1000 su 1
Spalvos eilutė 200 su 1
Keturios vienodos 100 su 1
Pilna troba 20 su 1
Spalva 15 su 1
Eilutė 10 su 1
Trys vienodos 7 su 1

Teorinė žaidėjo grąža (RTP) Live Three Card Poker žaidime yra tokia:

"Ante" statymas: 96,63 %

Pair Plus statymas: 95,51 %

6 Card Bonus statymas: 91,44 %