Live Casino Hold'em žaidimo taisyklės

Sveiki prisijungę prie pasaulyje populiariausio pokerio žaidimo kazino stiliumi! Live Casino Hold'em žaidimo metu sėdite priešais tikrą dalintoją, ir abu stengiatės sudaryti kuo geresnę penkių kortų pokerio ranką. Jokio blefo, jokių sudėtingų skaičiavimų – tik kortos, žetonai ir intuicija.

Žaidimo eiga ir taisyklės

Kiekvienas žaidimas prasideda nuo to, kad žaidėjai atlieka statymą (arba "ante") padėdami žetonus priešais savo užimamą vietą. Yra nustatyti mažiausio ir didžiausio statymų apribojimai.

Tada dalintojas padalina po dvi kortas kiekvienam žaidėjui ir dvi užverstas kortas pasideda sau. Stalo viduryje atverčiamos trys bendros kortos. Jos skirtos visiems padalinime dalyvaujantiems žaidėjams. Visi žaidėjai gali naudotis bendromis kortomis, kad sudarytų savo penkių kortų kombinaciją.

Tuomet dalintojas atlieka statymą, kuris yra dvigubai didesnis už žaidėjo "ante" statymą, o žaidėjai sprendžia, ar nusimesti – prarasti savo "ante" bei atliktus bonuso statymus ir daugiau nedalyvauti padalinime – ar atsakyti tokiu pat statymu kaip dalintojo. Jei žaidėjas atsako, tada dalintojas atverčia dar dvi bendras kortas. Banką laimi geriausia penkių kortų pokerio kombinacija.

Kad galėtų tęsti žaidimą, dalintojas privalo turėti bent keturakių porą. Jei dalintojas neturi reikalingos kombinacijos, jūsų atsakomasis statymas grąžinamas jums. Laimite, jei jūsų penkių kortų pokerio ranka nugali dalintojo ranką. Už atsakomuosius statymus išmokama santykiu 1:1 (vadinamu "lygia suma"). Už "ante" ir bonuso statymus išmokama pagal toliau pateiktą lentelę.

Jei žaidėjas ir dalintojas sudaro po tokią pat kombinaciją, visi statymai grąžinami.

Pokerio kombinacijų hierarchiją rasite čia.

Bonuso statymai

Žaidėjai privalo atlikti "ante" statymą kiekvieno žaidimo pradžioje, tačiau taip pat turi galimybę atlikti bonuso statymą. Bonuso statymas vertinamas tik pagal pirmąją penkių kortų kombinaciją. Jei turite tūzų porą arba geresnę kombinaciją ir nusprendžiate atsakyti, laimėsite bonuso statymą, ir jums bus išmokėta pagal bonuso išmokėjimų lentelę. Išmokų už "ante" ir bonuso statymus koeficientai skiriasi priklausomai nuo žaidėjo sudarytos laiminčios kombinacijos:

Kombinacija"Ante" koeficientasBonuso koeficientas
Karališkoji spalvos eilutė 100:1 100:1
Spalvos eilutė 20:1 50:1
Keturios vienodos 10:1 40:1
Pilna troba 3:1 30:1
Spalva 2:1 20:1
Eilutė arba mažiau 1:1
Nuo tūzų poros iki eilutės 7:1

Jei žaidėjas neatsako į dalintojo statymą po pirmojo kortų dalinimo raundo, praranda "ante" ir bonuso statymus.