Žaiskite Blackjack žaidimą

Žaiskite pirmąkart siūlomą ir iki šiol greičiausią trijų žaidėjų Blackjack žaidimą!

Žaidimo taisyklės

Blackjack žaidime naudojamos šešios 52 kortų kaladės. Prieš kiekvieną padalinimą jos sumaišomos, ir dalintojas negauna užverstos kortos. Dalintojas privalo tęsti, kai gauna bet kokią 16 akių ar mažesnės vertės ranką, taip pat gavęs "soft 17" (tūzą turinčią ranką, kurios bendra akių suma yra 7 arba 17). Jei žaidėjas gauna Blackjack kombinaciją, jam išmokama santykiu 3:2.

Jei žaidėjo ranka pralaimi prieš Blackjack kombinaciją, jis praranda tik pradinį privalomą statymą. Visi likę neprivalomi statymai (atskyrimo ir padvigubinimo) už neiškritusias rankas skelbiami lygiais ir grąžinami.

Žaidėjo statymų variantai

Blackjack žaidime yra nustatytas minimalus statymas, tačiau padalinimo metu atsiranda daugiau statymų variantų.

Žaidėjai gali padvigubinti statymą už bet kurią dviejų kortų ranką. Tai reiškia, jog galite padvigubinti savo pradinį statymą, jei įsipareigojate "sustoti" po to, kai gausite vieną papildomą kortą.

Žaidėjai taip pat gali atskirti dvi kortas, jei tai yra pora arba vienodos vertės kortos. Tad turėdami karalių–damą, valetą–dešimtakę, devynakę–devynakę arba septynakę–septynakę, galite sukurti dvi rankas ir atlikti dar vieną to paties dydžio statymą. Štai kelios papildomos rankų atskyrimo taisyklės:

  • Žaidėjai gali atskirti kortas vieną kartą ir iš viso sudaryti dvi rankas, išskyrus atvejį, kai padalinama tūzų pora.
  • Tūzai gali būti atskirti tik vieną kartą, ir kiekvienai po atskyrimo sudarytai rankai žaidėjai gaus tik po vieną papildomą kortą.
  • Žaidėjai gali padvigubinti statymą už bet kurią ranką, įskaitant po atskyrimo sudarytas rankas, neturinčias tūzo.

Draudimas ir pasidavimas

Blackjack žaidime žaidėjai negali "pasiduoti". Tačiau jei manote, jog dalintojas sudarys Blackjack kombinaciją, galite nusipirkti "draudimą". Tai reiškia, kad dalintojui sudarius Blackjack kombinaciją, už jūsų draudimo statymą bus išmokėta santykiu 2:1.

Teorinė žaidėjo grąža (RTP) Blackjack žaidime yra 99,40 %.

Perfect Pairs™

Perfect Pairs™ – tai neprivalomas statymas, suteikiantis žaidėjams galimybę atlikti atskirą statymą už tai, kad jų dvi kortos sudarys porą. Poros yra trijų tipų, priklausomai nuo to, ar atitinka abiejų kortų akių skaičius (rangas) ir spalva, tik spalva ar tik akių skaičius. Už poras išmokama tokia tvarka:

StatymasKoeficientas
Puiki pora (sutampa spalva ir rangas, pvz., 9p-9p, Tč-Tč) 25:1
Spalvos pora (sutampa spalva, pvz., 7p-7k, Dč-Db) 15:1
Mišri pora (sutampa tik rangas, pvz., 6p-6b, Kk-Kč) 5:1

Teorinė žaidėjo grąža (RTP) už Perfect Pairs™ papildomą statymą yra 95,82 %.

21+3™

21+3™ statymai – tai neprivalomi statymai, atliekami vadovaujantis dviem žaidėjo kortomis ir dalintojo aukštesne korta. Už juos išmokama tokia tvarka:

StatymasKoeficientas
Vienspalvės trys vienodos (pvz., Dp-Dp-Dp) 100:1
Spalvos eilutė (pvz., 7b-8b-9b) 40:1
Trys vienodos (pvz., 3b-3č-3p) 30:1
Eilutė (pvz., 9k-10b-Vč) 10:1
Spalva (pvz., 2č-6č-10č) 5:1

Teorinė žaidėjo grąža (RTP) už 21+3™ papildomą statymą yra 95,38 %.

Daugiau apie tai, kaip žaisti šį žaidimą, sužinosite mūsų Blackjack žaidimo taisyklių puslapyje.