Blackjack žaidimo taisyklės

Nėra įdomesnio ar lengviau suprantamo kazino kortų žaidimo nei Blackjack. Nuo šio žaidimo atsiradimo tikruose kazino namuose XX amžiuje jo populiarumas išaugo taip, kad jis neginčytinai tapo pasaulyje mėgstamiausiu kazino žaidimu. Visgi, prieš sėsdami prie stalo ir pradėdami žaisti dėl didelių laimėjimų, įsitikinkite, jog visiškai suprantate Blackjack žaidimo taisykles. Toliau rasite daugiau naudingų patarimų.

Blackjack žaidimai

Blackjack žaidimo taisykles galima perprasti per kelias minutes. Tačiau, priklausomai nuo jūsų žaidžiamo varianto, žaidimo taisyklės bei statymų parinktys gali skirtis. Yra daugybė Blackjack žaidimo tipų. Mes siūlome keletą jo versijų ir prie vieno, ir prie daugelio žaidėjų stalų.

Kaip žaisti – bendrosios žaidimo taisyklės

Kiekvienas Blackjack žaidimo raundas prasideda tuo, kad prie stalo sėdintys žaidėjai padeda statymus ties jiems priklausančiomis pozicijomis, dar vadinamomis "langeliais". Kiekviename stale yra aiškiai nurodyti mažiausi ir didžiausi statymai, kuriuos gali atlikti žaidėjai. Statymo dydį galima pasirinkti paspaudus ant žetono ženkliuko, kuris nurodo teisingą norimo statymo vertę. Atlikus visus statymus, žaidėjams priešais jų langelius bus padalinta po dvi atverstas kortas, o dalintojas gaus vieną kortą (europietiškas stilius) arba dvi kortas – vieną atverstą, o kitą užverstą (Atlantic City stilius) – priklausomai nuo žaidimo varianto.

Kiekvieno Blackjack padalinimo tikslas yra įveikti dalintoją. Norėdami tai padaryti, privalote turėti ranką, kurios akių suma būtų didesnė už dalintojo rankos akių sumą, tačiau neviršytų 21. Taip pat galite laimėti su mažesne nei 22 akių suma, jei dalintojo kortų vertė viršija 21. Situacija, kai jūsų kortų bendra vertė yra 22 arba daugiau akių, vadinama "iškritimu". Tokiu atveju jūs automatiškai prarandate visus pastatytus pinigus.

Kai būsite paraginti, galite pridėti papildomų kortų prie savo rankos (-ų), kad padidintumėte jos (-ų) bendrą vertę. Kai baigsite imti sau kortas, dalintojas užbaigs savo ranką. Dalintojas tai daro pagal griežtas taisykles, kurios priklauso nuo jūsų žaidžiamo Blackjack žaidimo varianto. Įsitikinkite, kad suprantate kiekvieno varianto taisykles, nes jos yra pagrindinis Blackjack žaidimo aspektas ir leidžia jums priimti svarbius strateginius sprendimus kiekviename padalinime.

Geriausia ranka Blackjack žaidime, be abejo, yra "Blackjack". Už geriausią ranką, kuri yra sudaryta iš tūzo ir bet kurios dešimties akių vertos kortos, t. y. valeto, damos, karaliaus ar dešimtakės, išmokama daugiau nei už bet kurią kitą kombinaciją (iki 3:2, priklausomai nuo pasirinkto žaidimo varianto). Blackjack kombinaciją turite sudaryti iš pirmų dviejų jums padalintų kortų, ir ji nenugalima. Tačiau jei ir dalintojas sudaro Blackjack kombinaciją, rezultatas yra lygus.

Blackjack žaidime dešimtakės, valetai, damos bei karaliai verti dešimties akių. Tūzų vertė gali būti dvejopa – viena arba vienuolika akių (galite pasirinkti). Pavyzdžiui, jei turite tūzą ir keturakę, jūsų rankos vertė gali būti 5 arba 15 akių. Kai tūzo vertė yra 11 akių, aukštesnė akių suma yra vadinama "soft", tad pateiktame pavyzdyje 15 bus "soft 15". Turėdami "soft" ranką, žaidėjai gali prašyti papildomos kortos, "tęsti" arba dvigubinti statymą be rizikos iškristi. Tačiau, pasirinkus tęsti, negarantuojama, kad "soft" ranka pagerės.

Už laiminčias rankas Blackjack žaidime paprastai išmokama santykiu vienas su vienu (1:1), kitaip dar žinomu kaip "lygiai" arba "lygi suma". Todėl jei pastatysite 20 žetonų ir laimėsite padalinimą, dažniausiai gausite ne tik savo pradinio statymo sumą, bet dar 20 žetonų pelno. Gaukite Blackjack kombinaciją žaidime, kuriame išmokama santykiu 3:2 ir, jei dalintojas nesudarys Blackjack kombinacijos, gausite savo pradinio statymo sumą ir 30 žetonų pelno.

Situacija, kai jūsų ir dalintojo rankos yra vienodos, vadinama "lygu" (push). Kai taip atsitiks, jums bus grąžintas jūsų statymas, tačiau papildomų pinigų negausite. Jei pralaimėsite padalinimą, jūsų statymas atiteks kazino. Šių bendrųjų taisyklių išimtys yra išdėstytos toliau bei kiekvieno žaidimo varianto taisyklių puslapyje.

Paprastai už statymus jums bus išmokėta, kai dalintojas užbaigs savo ranką. Labai svarbu perskaityti kiekvieno žaidimo varianto taisykles ir įsidėmėti konkrečius jų skirtumus, nes taisyklės, pagal kurias dalintojas žaidžia bei išmoka laimėjimus, yra griežtos ir dažnai skiriasi. Dažniausiai pasitaikantis skirtumas tarp variantų yra tas, kad dalintojas, pasiekęs "soft 17", sustoja arba tęsia (ima dar kortų). Kai kuriuose variantuose dalintojas privalo sustoti ties "soft 17", o kituose privalo tęsti. Visuose Blackjack žaidimuose dalintojas tęs, jei jo "hard" arba "soft" ranka bus verta 16 ir mažiau akių.

Kaip atskirti rankas, padvigubinti statymą arba pasiduoti?

Jūsų veiksmai per Blackjack žaidimą neapsiriboja vien tik kortų gavimu arba žaidimu su tuo, ką gavote. Tam tikromis aplinkybėmis jums bus pateikta keletas papildomų parinkčių. Šios parinktys priklausys nuo jūsų dviejų pradinių kortų. Tarp šių parinkčių yra:

Atskyrimas

Iš esmės, atskyrimas vieną ranką paverčia į dvi, todėl jums suteikiama daugiau šansų laimėti. Kai tik atskiriate rankas, galite atlikti naują statymą už naujai suformuotą antrą ranką, kuris turi būti lygus jūsų pradiniam statymui. Atskyrimas galimas tokiose situacijose:

  1. Jums padalinamos dvi vienodo rango pradinės kortos (karalius–dešimtakė, šešakė–šešakė ir t. t.). Tada abi rankos žaidžia savarankiškai ir kiekviena iš jų laimi, pralaimi arba pelno lygų rezultatą.
  2. Tam tikruose Blackjack žaidimo variantuose galite atskirti lygiavertes kortas daugiau nei vieną kartą.

Tūzų atskyrimui taikomi apribojimai. Kai atskiriate tūzus, beveik visi Blackjack žaidimo variantai leidžia kiekvieną iš naujų rankų papildyti tik viena korta. Taip apribojami jūsų šansai tęsti, atskirti arba padvigubinti statymą, kad pagerintumėte savo ranką.

Padvigubinimas

Padvigubinimo parinktis leidžia padvigubinti savo pradinį statymą, tačiau tik tam tikrais atvejais:

  • Padalinus pirmas dvi kortas, galite pridėti papildomą statymą (lygų pradiniam statymui) ir gauti vieną papildomą kortą, kad pagerintumėte savo ranką.
  • Visi mūsų Blackjack žaidimai leidžia padvigubinti statymą gavus bet kokias dvi pirmąsias kortas.

Tam tikruose žaidimo variantuose padvigubinimas leidžiamas po rankų atskyrimo. Tačiau reikėtų nepamiršti kitų dalykų:

  • Atskyrę ir sudarę dvi (ar daugiau) rankų, galite turėti parinktį padvigubinti ir atlikti dar vieną statymą.
  • Jei pasirinksite padvigubinimą po atskyrimo, bus taikomos tos pačios taisyklės kaip ir įprasto padvigubinimo atveju.

Pasidavimas

Kai kuriuose Blackjack žaidimuose pasidavimas leidžia atsisakyti savo rankos ir atgauti 50 % savo pradinio statymo, jei jaučiate, jog galite pralaimėti dalintojui ir tai leidžia jūsų pasirinkto varianto taisyklės.

Žaidimo parinktys

Kiekviename Blackjack žaidimo raunde turėsite priimti keletą sprendimų. Galimi sprendimai priklausys nuo padalintų kortų bei pasirinkto žaidimo varianto. Štai kokios parinktys paprastai siūlomos Blackjack žaidime:

Tęsti

Galite prašyti papildomų kortų savo rankai (-oms) pagerinti. Kortos bus duodamos po vieną, kol rankos vertė bus 21 arba daugiau akių.

Sustoti

Kai bendra jūsų rankos vertė yra 21 ar mažiau akių, galite pasirinkti sustoti ir nerizikuoti, kad rankos (-ų) vertė viršys 21 akį.

Atskirti

Tam tikruose žaidimo variantuose, kai jūsų pirmos dvi kortos yra lygiavertės (aštuonakė–aštuonakė, valetas–dešimtakė ir t. t.), galite atlikti papildomą statymą (lygų pradiniam statymui) ir sukurti antrą ranką, su kuria galėsite žaisti prieš dalintoją.

Padvigubinimas

Galite atlikti papildomą statymą, lygų pradiniam statymui, ir mainais gauti savo rankai (-oms) dar vieną kortą, po kurios automatiškai sustosite.

Pasidavimas

Tam tikruose žaidimo variantuose galite atsisakyti pusės savo statymo ir iškart baigti tą padalinimą.

Draudimas

Tam tikruose žaidimo variantuose, kai dalintojo pirma korta yra tūzas, galite statyti pusę savo pradinio statymo ir, dalintojui sudarius Blackjack kombinaciją, gauti išmoką santykiu 2:1. Jei dalintojas gaus Blackjack kombinaciją, nieko neprarasite.

Lygi suma

Jei gavote Blackjack kombinaciją, o dalintojas rodo tūzą, galite atlikti specialų draudimo tipo statymą, vadinamą lygia suma. Jei nuspręsite atlikti lygios sumos statymą, jums bus išmokėta santykiu 1:1, nepriklausomai nuo to, turės dalintojas Blackjack kombinaciją, ar ne. Jei nesinaudosite lygios sumos statymu, padalinimas bus žaidžiamas įprastu būdu.

Vartotojo sąsajos apsauga

Žaidžiant Blackjack žaidimą labai svarbu, kad padalinimo metu jums nebūtų trukdoma atlikti pageidaujamus veiksmus. Kartais jūsų žaidimą gali paveikti tam tikri veiksniai – nuo internetinio ryšio problemų iki netyčinio pelės mygtuko paspaudimo. Mes negalime numatyti visų jus paveikti galinčių problemų, tačiau mūsų programoje yra įdiegta keletas saugiklių, skirtų padėti žaidėjams, priimantiems neapdairius ar netyčinius sprendimus, kurie laikomi peržengiančiais normalaus žaidimo ribas.

Jei bandysite priimti vieną iš šių sprendimų, mūsų programa jus perspės ir paprašys dar kartą pasitikrinti, ar jūsų nurodytas veiksmas tikrai yra jūsų pageidaujamas pasirinkimas:

  • tęsti ties "hard 17" arba daugiau
  • sustoti ties 11 arba mažiau
  • padvigubinti ties "hard 12" arba daugiau

Imamės šių priemonių, kad neprarastumėte savo statymų dėl netyčinių pelės mygtuko paspaudimų ar kitų klaidų. Beje, nors ir nerekomenduojame to daryti, šiuos perspėjimus galima išjungti. Tai galite padaryti, kai pasirodo vienas iš mūsų programos perspėjimų.