Kako možemo pomoći?

Elektronički prijenosi: naknade za isplatu

Pokrivamo sve naknade koje će naplatiti banka korištena za slanje sredstava. Međutim, vama vaša banka za primanje elektroničkog prijenosa i/ili banka posrednik (ako postoji) može naplatiti naknadu.

Za više informacija o pravilima vaše banke u vezi s naknadama za primanje bankovnih prijenosa, direktno kontaktirajte banku.

Povratna informacija

Je li članak odgovorio na vaše pitanje?

Povezani članci za pomoć