Kako možemo pomoći?

Lokalni bankovni prijenosi: nema uplate

Ako nakon četiri radna dana još uvijek niste primili svoj polog putem lokalnog bankovnog prijenosa, pošaljite nam kopiju svog dokaza o plaćanju.

Ako dokaz o plaćanju ne uključuje sljedeće informacije, uključite ih u svoju e-mail poruku:

  • Ime banke pošiljatelja
  • Datum uplate
  • Iznos i valuta
  • Jedinstveni referentni broj koji smo dali u uputama za uplatu (počinje s PST)
  • Broj računa i ime banke na koju su poslana sredstva
  • Način prijenosa: novac ili online bankarstvo

Ako od slanja vašeg prijenosa nisu prošla četiri radna dana, nećemo moći pokrenuti istragu s našim procesorom za plaćanje.

Povratna informacija

Je li članak odgovorio na vaše pitanje?

Povezani članci za pomoć