Three Card Poker uživo - Igra i pravila

Svaka Three Card Poker uživo igra počinje s igračevim postavljanjem uloga (ili 'antea') ispred svog sjedala. Riječ je o obaveznom ulogu prije dijeljenja karata. Primjenjuju se ograničenja na minimalni i maksimalni ulog. Igrači mogu postaviti jedan ili dva izborna bonus uloga (pogledajte u nastavku).

Djelitelj će zatim objaviti 'Nema više uloga'. Djelitelju i svim igračima podijelit će se tri karte. Djeliteljeve karte okrenute su licem prema dolje, a karte igrača okrenute su licem prema gore.

Nakon pregleda svoje tri karte svaki igrač može postaviti ulog na igru (koji mora biti jednak igračevu ante ulogu) ili može odustati (na primjer, odlučuje da neće nastaviti igru i gubi sve postavljene uloge). Uz ante ulog i ulog na igru, igrač igra protiv djelitelja, jedan na jedan.

Djelitelj zatim otkriva svoju ruku. Djelitelj mora imati barem 'damu kao najvišu kartu' kako bi igrao. Dakle, djelitelj će objaviti 'Djelitelj ne igra' ili 'Djelitelj igra držeći damu', ovisno o ruci koju ima.

  • Ako djelitelj ima slabiju ruku od dame kao najviše karte, igraču se vraća ulog na igru, a ante ulog isplaćuje 1:1
  • Ako je djelitelj kvalificiran za igru, igračeva ruka uspoređuje se s djeliteljevom i jača poker ruka pobjeđuje.
  • Ako igrač ima jaču poker ruku, ante ulog i ulog na igru isplaćuju jednak iznos.
  • Ako djelitelj ima jaču poker ruku, igrač gubi i ante ulog i ulog na igru.
  • Ako je izjednačeno između igrača i djelitelja (na primjer, imaju poker ruke iste jačine), ante ulog i ulog na igru se vraćaju jer se igra smatra remijem*. 
  • Ako igrač ima skalu ili jaču ruku, igrač dobiva ante bonus, bez obzira na vrijednost djeliteljeve ruke. Napominjemo da igrač treba pratiti/igrati svoju ruku kako bi dobio ante bonus.
  • Bonus ulozi na plus par i 6 karata potpuno su odvojeni od ante uloga i uloga na igru te u potpunosti isplaćuju na temelju vrijednosti igračeve karte.

Djelitelj završava igru namirenjem ruku onih igrača koji nisu odustali. Ulozi se obračunavaju prema sljedećem redu: prvo ulog na igru, zatim ante bonus, nakon toga ante ulog i na kraju bonus ulog na plus par i 6 karata.

*Remi je ruka iste jačine između igrača i djelitelja. U tom slučaju vraća vam se ulog.

Pogledajte hijerarhiju poker ruku.

Igrači moraju postaviti ante ulog na početku pojedine igre, no mogu postaviti i dva zasebna bonus uloga: ulog na plus par i ulog na 6 karata.

Bonus ulozi

Igrači moraju postaviti ante ulog na početku pojedine igre, no mogu postaviti i dva zasebna bonus uloga: ulog na plus par i ulog na 6 karata.

Ante bonus

Ako je postavio ante ulog, igrač će dobiti ante bonus ako drži skalu ili jaču ruku. Taj bonus ne ovisi o vrijednosti djeliteljeve ruke.

Ante bonusIsplaćuje
Skala u boji 5 prema 1
Tris 4 prema 1
Skala 1 prema 1

Bonus ulog na plus par

Ovo je izborni popratni ulog. Igrač treba imati barem par. Ako igrač u tome uspije, osvaja neovisno o djeliteljevoj ruci. Kako bi postavio bonus ulog, igrač mora prvo postaviti ante ulog.

Bonus ulog na plus parIsplaćuje
Mini skala u boji do asa 100 prema 1
Skala u boji 40 prema 1
Tris 30 prema 1
Skala 5 prema 1
Boja 4 prema 1
Par 1 prema 1

Bonus ulog na 6 karata

Ovo je izborni popratni ulog. Igrač mora složiti najbolju poker ruku od pet karata tako da kombinira svoje tri i djeliteljeve tri karte. Ovaj ulog isplaćuje tris ili jaču ruku, kao što je navedeno na tablici isplata bonus uloga na 6 karata.

Igrač može osvojiti uz ovaj ulog neovisno o djeliteljevoj ruci. Kako bi postavio bonus ulog, igrač mora prvo postaviti ante ulog.

Bonus ulog na plus parIsplaćuje
Skala u boji do asa 1.000:1
Skala u boji 200 prema 1
Poker 100 prema 1
Full House 20 prema 1
Boja 15 prema 1
Skala 10 prema 1
Tris 7 prema 1

Teoretski povrat igraču (RTP) za Three Card Poker uživo iznosi:

Ante ulog: 96,63%

Ulog na plus par: 95,51%

Bonus ulog na 6 karata: 91,44%

Kontaktirajte podršku korisnicima ako imate bilo kakvih pitanja o igranju Three Card Pokera uživo.