Informacije o PokerStarsovim e-mail porukama

Imate problema s primanjem e-mail poruka od PokerStarsa?

U pokušaju borbe protiv sve više spam e-mail poruka usluge i softveri implementiraju nove anti-spam filtre. Nehotice, mnoge legitimne e-mail poruke lažno se identificiraju kao spam i samim time ne dolaze do vaše mape za pristiglu poštu. Umjesto toga ove lažne spam e-mail poruke se blokiraju, preusmjeravaju u spam ili bulk direktorije ili pak automatski brišu. Upravo zato možda niste mogli primati svoje važne detalje o PokerStarsovim prijenosima, a propustili ste i uzbudljive vijesti, događaje i promocije.

 

Kako biste se osigurali da ubuduće primate sve PokerStarsove e-mail poruke, molimo slijedite upute u nastavku i dodajte PokerStars svom popisu sigurnih odnosno dopuštenih pošiljatelja unutar usluge odnosno softvera koji koristite.

ZA PRUŽATELJE E-MAIL USLUGA:

ZA E-MAIL KLIJENT I ANTISPAM SOFTVER:

ZA PRUŽATELJE E-MAIL USLUGA:

AOL 7, 8

Unesite svoje korisničko ime e-mail sandučića u svoj AOL 'Address Book'. Upute:

 1. Otvorite 'Keyword Mail Controls'
 2. Odaberite naziv e-mail sandučića (npr 'HomeBiz Tip E-Mag')
 3. Za odabran naziv odaberite 'Customize Mail Controls'
 4. Za AOL 7.0 u okviru 'exclusion and inclusion parameters' upišite domenu s koje se PokerStarsove e-mail poruke šalju: pokerstars.com
 5. Za AOL 8.0 odaberite 'Allow mail from AOL Members and addresses listed'
 6. Upišite: pokerstars.com
 7. Kliknite na 'Add'.
 8. Na samom dnu odaberite 'Ok'

AOL 9.0

E-mail adrese PokerStarsa dodajte popisu prijatelja (adresar).

Korištenjem e-mail poruke:

 1. Otvorite e-mail od PokerStarsa.
 2. Kliknite na PokerStarsovu adresu. Tako ćete otvoriti novi prozor pod nazivom 'Info'.
 3. Kliknite na 'Add to address book'. Tako ćete otvoriti još jedan novi prozor.
 4. Kliknite na 'Save'.

Ručno:

 1. U navigacijskoj traci na vrhu odaberite 'Settings'. Tako ćete otvoriti novi prozor pod nazivom 'AOL Settings: Customize your AOL experience'.
 2. Kliknite na 'Spam Controls'. Tako ćete otvoriti još jedan novi prozor pod nazivom 'Mail and Spam Controls'.
 3. Kliknite na 'Customer Sender List'
 4. Označite 'Allow only the senders and domains listed below'
 5. Upišite pokerstars.com i kliknite na 'Add'
 6. Kliknite na 'Save'
 7. Kliknite na 'Save'

EARTHLINK:

Korištenje TotalAccess poštanskog sandučića (Windows):

 1. Prije svega morate ući u TotalAccess poštanski sandučić - otvorite TotalAccess i odaberite 'Mailbox'
 2. Kliknite na gumb 'Address'.
 3. Iz izbornika 'File' (u TotalAccess izborniku kliknite na 'File') odaberite 'New Company (Domain)'
 4. U predodređeni prostor unesite pokerstars.com i kliknite na 'Add'
 5. Za dodavanje naziva domene kliknite na 'Ok'.

Korištenje Web Maila (Macintosh ili Windows Online):

 1. Ispod pristigle pošte i ostalih direktorija za e-mail poruke u lijevom izborniku kliknite na poveznicu 'Address Book'.
 2. Kliknite na padajući izbornik 'All Categories' (sredina bijelog zaslona, u sredini odjeljka 'Address Book' ispod označenih stavki) i odaberite 'Companies (Domains)'.
 3. Kliknite na gumb 'Add' (pokraj izbornika kategorije 'Companies (Domains)').
 4. U predodređeni prostor unesite pokerstars.com
 5. Za dodavanje naziva domene kliknite na gumb 'Allow This Company (Domain)'
 6. Kliknite na 'Save' (gornji desni dio zaslona)

EXCITE/iWon/MyWay

Sa stranice 'Preference'

 1. Dok ste ulogirani u Exite Email kliknite na poveznicu 'Mail Preferences'. Na sljedećoj stranici ispod naslova 'Spam Prevention Tools' i podnaslova 'Block List' pronaći ćete poveznicu 'Safe List'
 2. Kliknite na 'Safe List'
 3. Ispod naslova 'Type a single email address (or domain):' upišite @pokerstarscasino.eu. Kliknite na 'Add'.
 4. Kad završite kliknite na 'Save'.

Napominjemo kako će ovaj proces u slučaju da ste podesili jedno ili više pravila za e-mail filtar, prebrisati sve zahtjeve popisa sigurnih pošiljatelja. Stoga, ako se dolazna poruka s e-mail adresom ili nazivom domene koju ste unijeli u svoj popis sigurnih pošiljatelja podudara s bilo kojim pravilom filtra ta će poruka otići u poseban direktorij filtra umjesto da se dostavi u pristiglu poštu.

S vaše bulk e-mail mape

Ako je e-mail poruka od PokerStars završila u mapi bulk e-mail poruka umjesto u pristigloj pošti koristeći upute u nastavku PokerStars možete dodati svom popisu sigurnih pošiljatelja:

 1. U mapi za bulk e-mail poruke kliknite na okvir pokraj naziva pošiljatelja same e-mail poruke. Nakon toga kliknite na gumb 'Not Bulk'. Zatim, označite PokerStars i kliknite na 'Save'.
 2. Unutar e-mail poruke kliknite na poveznicu 'This is not Bulk Mail' koju ćete pronaći na samom vrhu te poruke. (Ispod polja 'From'.) Nakon toga odaberite PokerStars kako biste ga dodali na svoj popis sigurnih pošiljatelja i kliknite na 'Save'.

Hotmail ili MSN:

 1. Otvorite svoj Hotmail poštanski sandučić.
 2. Iz glavnog izbornika kliknite na poveznicu 'Options'
 3. Kliknite na poveznicu 'Junk E-Mail Protection'
 4. Kliknite na 'Safe List'.
 5. Unutar prostora 'Type an address or domain' upišite pokerstars.com.
 6. Kliknite na 'Add'.
 7. Ako e-mail poruke od PokerStars vidite u svojoj mapi za junk e-mail poruke kliknite na 'This is not Junk Mail' kako biste izbjegli da i ubuduće e-mail poruke istog pošiljatelja također završe u mapi za junk e-mail poruke.

JUNO:

Kako biste podesili svoje popise sigurnih pošiljatelja:

 1. Unutar e-mail sandučića na internetu kliknite na gumb 'Options'.
 2. U prozoru 'Mail Options' kliknite na poveznicu 'Safe Lists'.
 3. Pojavit će se prozor 'Options: Safe List' koji pokazuje trenutni popis sigurnih pošiljatelja.
 4. Sljedeće adrese možete dodati svom popisu sigurnih pošiljatelja unošenjem adrese u predodređeno polje unutar 'Add Address to Safe List' :
  events@pokerstarscasino.eu
  support@pokerstarscasino.eu
  cashier1@pokerstarscasino.eu
 5. Kako biste adresu dodali na popis s desne strane, kliknite na 'Add'.
 6. Kad završite kliknite na gumb 'Save'.

NetZero:

 1. Kliknite na 'Options' (u drugom redu pokraj 'Address Book').
 2. Kliknite na 'Safe List' (stupac potpuno desno, treća opcija pod 'Filtering').
 3. Unutar prostora 'Add Address to Safe List' unesite:
  events@pokerstarscasino.eu
  support@pokerstarscasino.eu
  cashier1@pokerstarscasino.eu
 4. Za prihvaćanje ovih e-mail opcija kliknite na gumb 'Save' (dolje desno).

Yahoo:

 1. Otvorite svoj Yahoo poštanski sandučić.
 2. Kliknite na 'Mail Options'.
 3. Kliknite na 'Filters'.
 4. Kliknite na 'Add'.
 5. U gornjem redu ispod naslova 'From header:' pobrinite se da je iz padajućeg izbornika odabran 'Contains'.
 6. Kliknite na okvir za pisanje pokraj padajućeg izbornika i upišite @pokerstarscasino.eu. Na dnu gdje piše 'Move the Message To:' iz padajućeg izbornika odaberite 'Inbox'.
 7. Ponovo kliknite na gumb 'Add Filter'.
 8. Ako se e-mail poruke od PokerStars šalju u bulk mapu jednostavno otvorite poruku i pokraj polja 'From' kliknite na 'This is not Spam'.

SBCGlobal:

 1. Otvorite svoj SBCGlobal poštanski sandučić.
 2. Kliknite na 'Mail Options'.
 3. Kliknite na 'Filters'.
 4. Kliknite na 'Add Filter'.
 5. U gornjem redu pod 'From header:' pobrinite se da je iz padajućeg izbornika odabran 'Contains'.
 6. Kliknite na okvir za pisanje pokraj padajućeg izbornika i upišite pokerstars.com. Na dnu gdje piše 'Move the Message To:' iz padajućeg izbornika odaberite 'Inbox'.
 7. Ponovo kliknite na gumb 'Add Filter'.
 8. Ako se e-mail poruke od PokerStars šalju u bulk mapu jednostavno otvorite poruku i pokraj polja 'From' kliknite na 'This is not Spam'.

Google Mail (GMail)

 1. Na lijevoj strani zaslona kliknite na 'Contacts'.
 2. Nakon što se otvori kliknite na 'Create Contact'.
 3. Imenujte svoj kontakt - PokerStars (ili slično).
 4. U okvir 'Primary Email' upišite @pokerstarscasino.eu.
 5. Kliknite na 'Save' i završili ste.

ZA E-MAIL KLIJENT I ANTISPAM SOFTVER:

Cloudmark SpamNet

 1. Iz Cloudmark SpamNet alatne trake u Outlooku odaberite 'Cloudmark | Options...'.
 2. Kliknite na 'Advanced'.
 3. Kliknite na karticu 'Whitelist'.
 4. Kliknite na gumb 'Add'.
 5. Upišite pokerstars.com
 6. Kliknite na 'OK'.

Mailblocks

 1. Kliknite na karticu 'Addresses'.
 2. Kliknite na 'New'.
 3. Upišite @pokerstars.com
 4. Pobrinite se da je pod 'Receiving Options' odabrano 'Accept Mail From This Address'.
 5. Pod 'Other options' odznačite 'Display in People Picker'.
 6. Kliknite na 'Pošalji'.
 7. Kliknite na 'OK'.

MailShield

 1. Iz alatne trake kliknite na 'Friends'.
 2. Kliknite na 'Add'.
 3. Upišite @pokerstars.com
 4. Kliknite na 'OK'.

MailWasher

 1. Kliknite na 'Tools', a zatim na 'Blacklist & Friends'.
 2. S desne strane, popisa prijatelja, kliknite na 'Add...'.
 3. Pobrinite se da je 'Wildcard expression' označeno.
 4. Upišite *pokerstars.com
 5. Kliknite na 'OK'.
 6. Kliknite na 'OK'.

McAfee Spamkiller

 1. Iz izbornika kliknite na 'Friends'.
 2. Kliknite na 'Add'.
 3. Pobrinite se da je pod 'Friend type' označeno 'All users at a domain'
 4. U prostor za adresu unesite pokerstars.com
 5. Kliknite na 'OK'.

Norton AntiSpam

 1. Pokrenite Norton AntiSpam i kliknite na karticu 'Status & Settings'
 2. Kliknite na 'AntiSpam' (sredina zaslona).
 3. Kliknite na žuti gumb 'Configure' (dolje desno na zaslonu).
 4. Kliknite na karticu 'Allowed List' (2. kartica na popisu kartica).
 5. Kliknite na gumb 'Add' (dolje lijevo).
 6. U okvir 'Email Address' upišite
  events@pokerstarscasino.eu
  support@pokerstarscasino.eu
  cashier1@pokerstarscasino.eu
 7. Kliknite na 'OK'.

Outlook 2003

 1. Pokrenite Outlook.
 2. Iz izbornika 'Tools' kliknite na 'Options'.
 3. Na kartici 'Preferences' kliknite na 'Junk E-mail'.
 4. Na kartici 'Safe Senders' kliknite na 'Add'.
 5. U dijaloški okvir 'Add address or domain' upišite pokerstars.com i kliknite na 'OK'.
 6. Kako biste zatvorili dijaloški okvir 'Junk E-mail Options' kliknite na 'OK'.
 7. Kako biste zatvorili dijaloški okvir 'Options' kliknite na 'OK'.

Oddpost

 1. Provjerite svoju mapu 'Probably Spam'.
 2. Ako vidite da je PokerStarsov e-mail neispravno filtriran, odaberite ga i kliknite na gumb 'Move to Inbox and Mark as Not Spam'.

SpamButcher

 1. Kliknite na gumb 'Configure'.
 2. Kliknite na karticu 'Known Senders'.
 3. Pod 'Known Good Senders and Recipients' kliknite na 'Add'.
 4. Upišite pokerstars.com
 5. Kliknite na 'OK'.
 6. Kliknite na 'OK'.

Spam Inspector

 1. Odaberite Spam Inspector, a zatim iz alatne trake Spam Inspectora ili izbornika Outlooka odaberite 'Manage Friends List'.
 2. Pobrinite se da je pod 'Add a New Friend' označen e-mail.
 3. Odaberite 'Domain'
 4. Upišite pokerstars.com
 5. Kliknite na gumb '>>'.
 6. Kliknite na 'Close'.

Spam Interceptor

 1. Pod 'Authentication Lists' slijedite poveznicu 'Trusted'.
 2. Unesite *@pokerstarscasino.eu
 3. Kliknite na 'Add'.

Spameater Pro

 1. Unutar izbornika kliknite na 'Filters'.
 2. Kliknite na karticu 'Approved Senders'.
 3. Kliknite na 'Add Filter'.
 4. U prostor za adresu upišite pokerstars.com
 5. Pod 'Address Type' odaberite 'Email Domain'.
 6. Kliknite na 'OK'.

SpamPal

 1. Desnim klikom miša kliknite na SpamPal koji ćete pronaći u programskoj traci.
 2. U izborniku kliknite na 'Add to Whitelist'.
 3. Upišite *@pokerstars.com
 4. Kliknite na 'Add'.

Spam Sleuth

 1. Odaberite 'File', a zatim 'Configure'.
 2. Kliknite na kategoriju 'Friends'.
 3. Pobrinite se da je označeno 'Active'.
 4. Na samu liniju upišite *@pokerstarscasino.eu.
 5. Kliknite na 'OK'.

Ostale e-mail usluge, klijenti ili antispam softveri:

Ako su e-mail poruke od PokerStarsa filtrirane u vašu bulk ili junk mapu pokušajte PokerStars dodati u vaš adresar ili popis kontakata.

Ako ova mogućnost nije dostupna, pokušajte premjestiti poruku u svoj 'Inbox' ili je nekome proslijedite.

Ako se i ubuduće poruke same filtriraju nazovite ili pošaljite e-mail poruku svojem ISP-u ili tehničkoj podršci svog spam filtra i raspitajte se kako biste se uvjerili da ćete primiti sve e-mail poruke od PokerStarsa.

PokerStars e-mail certifikat

Return Path SafeListed Sender Seal

PokerStars je osvojio 'Return Path Web Seal'. Return Path je vodeći, ugledni pružatelj usluga u industriji koji provodi najbolje prakse, popis dozvoljenih pošiljatelja te koriste programe koji prate pošiljatelje opravdanih e-mail poruka. PokerStars ponosno zadovoljava zahtjeve 'Return Path' kao sigurni pošiljatelj provođenjem pouzdane e-mail prakse.

Povratak na vrh

Odgovorno igranje

Responsible Gaming

Predani smo odgovornom igranju i posvećeni stvaranju ugodnog i pozitivnog igraćeg iskustva.

Posebne ponude

Special Offers

Tijekom cijele godine PokerStars osigurava posebne ponude, uključujući i novčane nagrade, sjedala na najboljim turnirima uživo i još mnogo toga.

Igranje za stvarni novac

Chip Stack

Pošaljite svoj prvi polog stvarnog novca i odmah počnite igrati. Uplate su brze i sigurne.